Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức là Vô Lượng lâu – tức là thọ mệnh vô lượng và Vô Lượng quang đãng – ánh nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đó là những hình ảnh đẹp duy nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hoàn toàn có thể tải hình hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp tuyệt vời nhất về điện thoại, trang bị tính.