Trong bài bác này họ sẽ bên nhau thực hành những bài tập xây dựng C với khoảng cơ bản. Giúp chúng ta rèn luyện nhiều hơn khả năng lập trình và giải quyết và xử lý bài toán.

Bạn đang xem: Tuyển tập 140 bài tập c có giải

Bài 19 vào Serie lập trình C từ A cho tới Z


Bài tập lập trình C cơ bảnBài tập xây dựng C về vòng lặpVẽ tam giác vào C (lồng vòng lặp)Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)Bài tập C về mảng hai phía (2 – D Array)Lời Kết

Bài tập lập trình sẵn C cơ bản

Chương trình Hello world

Chương trình Hello World là chương trình kinh điển trong mọi ngôn từ lập trình. Ngoài ý nghĩa sâu sắc là in chiếc chữ Hello World bên trên màn hình, công tác Hello World còn khiến cho bạn kiểm soát xem phần cài đặt ngôn ngữ lập trình của mình đã ổn hay chưa, đã sẵn sàng chuẩn bị để thực thi các chương trình khác tuyệt không.

Ngoài ra, chương trình Hello World còn giúp cho bạn hiểu thêm về cấu trúc của một lịch trình trong ngôn từ đó.

Dưới đó là chương trình C nhằm in mẫu chữ Hello World trên màn hình:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Biến

Bài tập xây dựng C: Khai báo, gán với in biến có kiểu dữ liệu char

Biến bao gồm kiểu tài liệu (char) bảo quản giá trị là 1 trong ký tự.

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập thiết kế C: Khai báo, gán cùng in biến tất cả kiểu dữ liệu int)

Biến có kiểu dữ liệu int lưu giữ giá trị là một trong những nguyên.

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình C: Khai báo, gán cùng in biến có kiểu dữ liệu float

Biến có kiểu dữ liệu float lưu giữ cực hiếm là một số thực.

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình sẵn C: Khai báo, gán cùng in biến gồm kiểu tài liệu double

Biến có kiểu tài liệu double lưu giữ quý giá là một trong những double.

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập lập trình C: Khai báo, gán cùng in biến bao gồm kiểu tài liệu void

void trong C nghĩa là không có gì, không tồn tại giá trị. Kiểu dữ liệu này thường xuyên được sử dụng khi khai báo bé trỏ hoặc khai báo hàm.

*

Toán tử số học

Các toán tử số học cơ phiên bản bao bao gồm cộng, trừ, nhân với chia. Những toán tử này được tiến hành trên những kiểu tài liệu như intfloat và double.

Phép cùng trong C

Chương trình C tiếp sau đây minh họa phép cùng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Phép trừ vào C

Chương trình C sau đây minh họa phép trừ trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Phép nhân vào C

Chương trình C dưới đây minh họa phép nhân vào C. Bạn chăm chú rằng vết sao (*) được thực hiện làm toán tử nhân vào C.

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Phép phân chia trong C

Chương trình C dưới đây minh họa phép phân chia trong C. Ngôn ngữ C thực hiện dấu gạch chéo cánh (/) để triển khai toán tử chia.

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

So sánh hai số nguyên

So sánh nhị số nguyên là 1 trong những trong những bài tập C đơn giản và dễ dàng nhất. Với chương trình C này, chúng ta cũng có thể nhận đầu vào bởi thực hiện hàm scanf() hoặc tự quan niệm giá trị của những biến.

Để đối chiếu hai số nguyên, cách đơn giản dễ dàng nhất là sử dụng các lệnh IF và ELSE trong C.

Bắt đầu từ lịch trình C này, họ dần làm quen với phương pháp lập lời giải từ đó viết code mang lại chương trình C thực sự. Với những cách tiến hành tuần tự bởi vậy thì mình có niềm tin rằng sẽ giúp chúng ta mới học ngữ điệu C phát triển tư duy của mình.

Giải thuật cho bài xích tập C

Dưới đây là quá trình giải thuật đơn giản và dễ dàng để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đấy là phần code của lịch trình C để giải bài tập đối chiếu hai số nguyên trong C.

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm giá trị lớn số 1 trong ba số nguyên

Tìm số lớn nhất trong tía số là một trong trong các bài tập C đơn giản và dễ dàng nhất. Trong công tác C này, bạn có thể nhận nguồn vào bởi hàm scanf() hoặc tự tư tưởng giá trị cho những biến.

Tương từ như so sánh hai số nguyên, với bài xích này chúng ta cũng sử dụng các lệnh IF và ELSE trong C để giải bài tập C này. Đây là công tác C minh họa cho giải pháp sử dụng các lệnh IF … ELSE IF trong C.

Trước hết họ cùng tò mò giải thuật cho bài tập C này.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới trên đây là công việc giải thuật dễ dàng để giải bài tập C trên:

*

Chương trình C

Phần dưới đó là phần code của công tác C thực sự nhằm giải bài tập Tìm giá bán trị lớn số 1 trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra số chẵn, số lẻ

Bài toán khám nghiệm số chẵn lẻ là 1 trong những chương trình C điển hình. Với bài toán này, bọn họ sẽ sử dụng những lệnh IF – ELSE trong C để giải.

Giải thuật cho bài xích tập lập trình C

Dưới phía trên là công việc giải thuật dễ dàng và đơn giản để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đây là phần code chương trình C thực sự nhằm giải bài bác tập soát sổ số chẵn lẻ vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra số âm, số dương

Tương từ bỏ như bài xích tập C đánh giá số chẵn lẻ, thì đấy là bài tập C khá dễ dàng giúp các bạn làm quen dần dần với cách sử dụng những lệnh IF-ELSE trong C.

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới trên đây là quá trình giải thuật đơn giản để giải bài xích tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là phần code công tác C thực sự nhằm giải bài bác tập chất vấn số âm, số dương trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Kiểm tra năm nhuận

Bài tập kiểm tra một năm xem liệu có phải là năm nhuận không là một trong bài tập hơi phức tạp một chút. Trước hết, chúng ta tìm hiểu đk để 1 năm là năm nhuận:

Năm phân tách hết cho 4 nhưng mà không chia hết mang lại 100.Hoặc năm phân tách hết mang lại 400.

Giải thuật cho bài xích tập C

Dưới đây là quá trình giải thuật cho bài bác tập C trên:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập chất vấn năm nhuận trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Tráo đổi quý hiếm bởi áp dụng biến vật dụng 3

Trong các trường hợp, lập trình sẵn viên cần tiến hành phép tráo đổi quý giá của nhì biến. Vào chương này, bọn họ cùng search hiểu phương pháp để tráo đổi cực hiếm của hai phát triển thành nguyên, tuy nhiên bạn có thể thực hiện tựa như để tráo đổi hai biến đổi ở bất kỳ kiểu tài liệu nào khác.

Giá trị của những biến có thể được tráo đổi theo nhì cách:

Sử dụng vươn lên là thứ cha (một biến chuyển tạm)Không trải qua biến thiết bị ba

Giải thuật cho bài bác tập C

Dưới đây là quá trình giải thuật cho bài tập tráo đổi quý hiếm trong C:

*

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập tráo đổi quý giá trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tráo đổi giá trị không áp dụng biến trang bị 3

Trong các trường hợp, lập trình sẵn viên cần thực hiện phép tráo đổi quý hiếm của nhị biến. Vào chương này, họ cùng tra cứu hiểu cách để tráo đổi giá trị của hai phát triển thành nguyên, mặc dù nhiên chúng ta cũng có thể thực hiện tương tự để tráo đổi hai trở nên ở ngẫu nhiên kiểu tài liệu nào khác.

Giá trị của các biến rất có thể được tráo thay đổi theo nhì cách:

Sử dụng biến đổi thứ ba (một biến hóa tạm)Không trải qua biến thiết bị ba

Cách tráo đổi quý giá hai thay đổi a, b được tiến hành khá đối chọi giản, bởi cách:

Cộng nhì số a với b, lưu hiệu quả vào biến chuyển a.Trừ a mang lại b, lưu hiệu quả vào đổi mới b, lúc ấy b hiện nay sẽ giữ quý giá của trở thành a ban đầu.Tiếp tục trừ a cho b (vừa được lưu) với lưu hiệu quả vào thay đổi a, lúc đó a sẽ lưu lại giá trị của đổi thay b ban đầu.

Giải thuật cho bài xích tập lập trình sẵn C

Dưới trên đây là các bước giải thuật cho bài tập tráo đổi cực hiếm trong C:

*

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập tráo đổi giá trị trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc hai là bài tập hơi quen thuộc khi chúng ta mới học tập lập trình. Đây là một trong các bài toán điển hình nổi bật về những lệnh rẽ nhánh trong C, kia là các lệnh IF-ELSE. Khớp ứng với mỗi trường hợp, bạn sẽ có một nhánh không giống nhau.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải phương trình bậc nhì trong C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*
*
*
*

Bài tập xây dựng C về vòng lặp

In những số từ là một – 10 theo trang bị tự tăng dần

Đây là một trong bài tập dễ dàng và đơn giản giúp bạn làm quen với cách áp dụng vòng lặp for trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để in các số 1-10 theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

In những số từ là một – 10 theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu là in các số từ là 1 tới 10 theo trang bị tự sút dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần áp dụng một vòng lặp for vào C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm in những số 1-10 theo sản phẩm công nghệ tự giảm dần.

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

In bảng số

In một bảng số vừa lòng điều kiện:

Bảng số có 10 hàng với 10 cộtCác quý hiếm trong cột là thường xuyên nhauCác quý giá trong mặt hàng hơn nhát nhau 10

Với bài bác tập C này, chúng ta sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài sẽ tinh chỉnh và điều khiển các hàng với vòng lặp bên phía trong điều khiển những cột.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập C trên:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

In bảng nhân

In một bảng nhân của một số bất kỳ với các số từ là 1 tới 10 cùng hiển thị kết quả.

Với bài xích tập C này, chúng ta chỉ thực hiện một vòng lặp và tăng ngày một nhiều giá trị của số nhân lên.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng bao gồm hàng là tác dụng của phép nhân một vài với những giá trị từ là một tới 10. Bọn họ sẽ in 9 hàng tương ứng với các số trường đoản cú 2 tới 10.

Với bài bác tập này, bọn họ sẽ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp phía bên ngoài điều khiển số hàng cùng vòng lặp phía bên trong điều khiển số cột của bảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

In các số chẵn

Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ là một tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn từ C.

Với bài tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, chúng ta cần phối kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số chính là số chẵn tuyệt lẻ, giả dụ là số chẵn thì in còn trường hợp là số lẻ thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để mang phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập C trên:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

In những số lẻ

Yêu ước là in các số lẻ trong dãy số từ một tới 10 bởi áp dụng vòng lặp trong ngữ điệu C.

Với bài xích tập C này, ngoài áp dụng vòng lặp, bọn họ cần kết hợp thêm một lệnh nhằm kiểm tra điều kiện xem số chính là số chẵn hay lẻ, nếu là số lẻ thì in còn trường hợp là số chẵn thì không. Bọn họ sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) vào C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập C trên:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Vẽ tam giác trong C (lồng vòng lặp)

Vẽ tam giác sao đều

Hình 1. Vẽ một tam giác sao mọi trong C vừa lòng điều kiện:

Các cạnh bởi nhauMột đỉnh ở phía trên màn hình hiển thị và cạnh đối diện với đỉnh này ở dưới.

Xem thêm: Thay Đổi Đơn Vị Đo Trong Word 2010, Cách Đổi Inch Sang Cm Trong Word Tất Cả Phiên Bản

Với bài tập này, chúng ta sử dụng cha vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp nhằm in những khoảng trống, một vòng lặp nhằm in những dấu sao.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác sao mọi trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Hình 2. Vẽ một tam giác sao rất nhiều trong C thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

Các cạnh bằng nhauMột đỉnh nằm phía dưới màn hình hiển thị và cạnh đối lập với đỉnh này ở trên.

Với bài bác tập này, bọn họ sử dụng cha vòng lặp. Một vòng lặp bên phía ngoài để tinh chỉnh số hàng. Nhị vòng lặp bên trong: một vòng lặp nhằm in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập vẽ tam giác sao những trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Vẽ tam giác sao vuông cân

Hình 1. Vẽ tam giác sao vuông cân trong C vừa lòng điều kiện:

Đỉnh nằm phía bên trên màn hìnhCạnh góc vuông cạnh bên trái màn hình hiển thị và cạnh góc vuông sót lại nằm tại phần dưới màn hình.

Với bài bác tập C này, chúng ta chỉ buộc phải hai vòng lặp: vòng lặp bên phía ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên phía trong chịu nhiệm vụ in vệt sao và khoảng tầm trống.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Hình 2. Vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C thỏa mãn điều kiện:

Cạnh huyền ở về phía trái màn hình.

Với bài xích tập C này, họ chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên phía trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân nặng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Vẽ tam giác Floyd

Tam giác Floyd là 1 tam giác vuông được tạo nên từ các số từ bỏ nhiên. Những số trong tam giác Floyd có mức giá trị tăng dần. Dưới đó là hình minh họa mang đến tam giác Floyd đơn giản dễ dàng gồm các số từ 1 tới 10.

*

Với bài xích tập C này, họ sử dụng hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong để in giá chỉ trị những số tăng dần.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập vẽ tam giác Floyd trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Vẽ tam giác Pascal

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài tập điển hình nổi bật của sinh viên trong lúc học về các ngôn ngữ lập trình. Bạn theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau:

*

Tam giác Pascal tất cả qui tắc sau:

Tất cả những giá trị bên phía ngoài tam giác được xem như là 0.Hàng thứ nhất sẽ là 0 1 0, trong đó chỉ có mức giá trị 1 đã có được một không gian trong tam giác Pascal, còn 0 là không quan sát thấy.Hàng vật dụng hai được tạo bằng cách cộng hai số liên tục nhau trường đoản cú hàng đồ vật nhất: (0 + 1) với (1 + 0).Các hàng còn lại cũng khá được tạo bằng phương pháp cộng như trên. Ví dụ với hàng thứ cha là cộng những số liên tiếp nhau trường đoản cú hàng thiết bị hai: (0 + 1), (1 + 1) và (1 + 0).

Từ các qui tắc trên, trước hết chúng ta viết một hàm để tính những giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui (tất nhiên là chúng ta cũng có thể sử dụng cách khác). Vào hàm main(), họ sẽ thực hiện ba vòng lặp. Một vòng lặp phía bên ngoài để tinh chỉnh và điều khiển số hàng. Nhì vòng lặp bên trong: một vòng lặp nhằm in khoảng trống và một vòng lặp để in giá trị.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập vẽ tam giác Pascal trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Bài tập C về mảng một chiều (1 – D Array)

In một mảng

Chương trình C này để giúp bạn hiểu biện pháp in một mảng vào C. Chúng ta cần khai báo và định nghĩa một mảng và tiếp nối sử dụng một vòng lặp để chuyên chú qua toàn bộ các phần tử trong mảng. Tại từng vòng lặp, bọn họ sẽ in một giá trị tại một chỉ mục vào mảng.

Chương trình C nhằm in mảng

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập in các bộ phận của một mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

In một mảng theo chiều hòn đảo ngược

Để in mảng theo máy tự hòn đảo ngược, bạn nên biết trước độ dài của mảng. Sau đó bọn họ sử dụng một vòng lặp ban đầu từ chỉ mục sau cuối (là độ lâu năm của mảng) mang lại giá trị 0 và trong những vòng lặp đang in quý hiếm tại chỉ mục đó.

Chương trình C để in mảng

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập in các thành phần của một mảng theo chiều hòn đảo ngược vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tính tổng mức vốn các thành phần trong mảng

Chương trình C này giúp bạn hiểu được phương pháp đọc các giá trị vào một mảng. Để giải bài xích tập C này, chúng ta sẽ thực hiện một vòng lặp với tính tổng tất cả các giá trị của mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập tính tổng giá trị các bộ phận của một mảng vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính cực hiếm trung bình của một mảng

Chương trình C này khiến cho bạn hiểu được biện pháp đọc những giá trị trong một mảng. Để giải bài xích tập C này, bọn họ sẽ áp dụng một vòng lặp cùng tính tổng toàn bộ các cực hiếm của mảng. Tiếp nối chia quý giá này đến số thành phần trong mảng sẽ thu được giá trị mức độ vừa phải của toàn bộ các giá trị của mảng đó.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập tính quý giá trung bình các phần tử của một mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm các thành phần lớn duy nhất của mảng

Chương trình tìm giá bán trị lớn số 1 của mảng là một trong chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Công tác này giúp cho bạn hiểu cách thực hiện vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử đk trong C.

Để giải bài bác tập C này, bọn họ duyệt qua từng thành phần trong mảng và khám nghiệm xem bộ phận đó tất cả phải là lớn nhất không.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm giá trị lớn số 1 của mảng vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm các bộ phận lớn trang bị hai của mảng

Chương trình tìm giá trị béo thứ hai của mảng là 1 trong những chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Lịch trình này giúp bạn hiểu cách thực hiện vòng lặp, mảng, lệnh IF và những toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, họ duyệt qua từng thành phần trong mảng và bình chọn xem thành phần đó có phải là lớn lắp thêm hai không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tìm giá trị lớn thứ hai của mảng vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm những phần tử nhỏ nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của mảng là 1 trong chương trình C điển hình nổi bật về mảng. Lịch trình này giúp đỡ bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và những toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài xích tập C này, bọn họ duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm soát xem phần tử đó bao gồm phải là nhỏ dại nhất không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm giá bán trị bé dại nhất của mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Cách xào luộc giá trị xuất phát từ 1 mảng này qua 1 mảng khác

Sao chép mảng tương quan tới việc sao chép các giá chỉ trị tương xứng với chỉ mục của mảng này cùng với mảng kia.

Để giải bài bác tập C này bọn họ cần biết trước độ lâu năm của mảng ban đầu (mảng original). Mảng sao (mảng copied) phải tất cả độ dài bởi độ lâu năm của mảng ban đầu. Sử dụng vòng lặp để coi xét qua từng giá trị của mảng ban đầu và sao chép sang mảng sao.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập sao chép mảng trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Cách xào luộc giá trị một mảng này quý phái mảng không giống với chiều đảo ngược

Cũng giống hệt như cách xào nấu mảng vào phần trước, tuy vậy với cách xào nấu này thì các phần tử trong mảng sao (mảng copied) gồm thứ từ bỏ bị đảo ngược đối với mảng lúc đầu (mảng original).

Tương tự nhằm giải bài xích tập lập trình sẵn C này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập coppy mảng trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Chia một mảng thành nhị mảng

Để giải bài tập lập trình sẵn C này, bọn họ cần khám nghiệm xem thành phần của mảng thuở đầu là chẵn hay lẻ. Ví như là chẵn thì giữ gìn giá trị vào mảng chẵn (mảng even), nếu là lẻ thì lưu giữ vào mảng lẻ (mảng odd).

Chúng ta giải bài tập C trên với sự trợ góp của vòng lặp và toán tử % vào C. Chúng ta cần chú ý thêm một điều nữa là tổng kích cỡ của nhì mảng chẵn với mảng lẻ bởi với mảng ban đầu

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập chia một mảng thành hai mảng: mảng chẵn với mảng lẻ trong C:

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Trộn nhị hay những mảng thành một mảng

Bài tập C này có nhiều cách gọi: trộn nhị mảng, nối hai mảng, ghép nhì mảng hay cộng hai mảng, … Dù có rất nhiều cách gọi khác nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một bài tập để nối ghép các giá trị của nhị mảng nhằm thành một mảng duy nhất.

Bài tập là trộn nhì mảng một chiều: một mảng chẵn, một mảng lẻ thành một mảng một chiều gồm thứ trường đoản cú tăng dần.

Qua những chương trước họ đã biết cách xào nấu mảng thì với bài tập này mình tin rằng các bạn sẽ hiểu và làm được.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập trộn mảng trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập C về mảng hai chiều (2 – D Array)

Kiểm tra ma phương (Magic Square)

Ma phương (Magic Square) là gì ?

Có lẽ một vài bạn chưa chắc chắn đến khái niệm Ma phương (Magic Square). Mình xin đưa ra khái niệm này như sau:

Ma phương (Magic Square) là một dãy gồm n2 số nguyên dương sắp xếp trong một hình vuông vắn kích thước n x n phân thành n2 ô vuông với n hàng cùng n cột, thế nào cho tổng số các số trên từng hàng, mỗi cột cùng trên nhì đường chéo cánh đều bằng nhau.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập bình chọn ma trận vuông trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Trừ nhị ma trận

Khi những ma trận có cùng kích thước thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài tập trừ nhị ma trận vào C là bài bác tập cơ phiên bản minh họa bí quyết khởi tạo thành và truy vấn các bộ phận trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập trừ hai ma trận trong C:

*

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

Trường thích hợp hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường phù hợp hai ma trận thuộc kích cỡ:

*

Cộng hai ma trận

Khi các ma trận tất cả cùng size thì chúng ta có thể thực hiện tại phép cùng hoặc trừ với các ma trận này. Bài xích tập cùng hai ma trận trong C là bài bác tập cơ bạn dạng minh họa phương pháp khởi sản xuất và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài xích tập cộng hai ma trận trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

Trường hợp hai ma trận không thuộc kích cỡ:

*

Trường hòa hợp hai ma trận cùng kích cỡ:

*

Tính đường chéo của ma trận

Tổng đường chéo cánh chỉnh bằng tổng tất cả các bộ phận nằm bên trên đường chéo chính của ma trận . Bài bác tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận trong C là bài xích tập cơ bạn dạng minh họa giải pháp khởi sản xuất và truy vấn các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính tổng đường chéo cánh chính của ma trận trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Tính tổng toàn bộ các thành phần của ma trận

Đây là bài xích tập C cơ bản giúp các bạn hiểu cách khởi tạo ra và truy cập các bộ phận của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm ma trận đưa vị

Ma trận chuyển vị là 1 ma trận sống đó các hàng được thay thế sửa chữa bằng những cột, cùng ngược lại. Đây là chương trình C cơ phiên bản minh họa cách tạo và truy vấn các thành phần của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập search ma trận đưa vị của ma trận đã đến trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm ma trận nghịch đảo

Dựa vào phần triết lý đã học ở môn Đại số, các bạn hãy viết chương trình C để tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận đã cho. Đây là bài bác tập C khá phức hợp và đỏi hỏi bạn cần phải biết vận dụng thuần thục bí quyết khởi tạo ra và cách truy vấn các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập tìm kiếm ma trận nghịch đảo trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Nhân nhị ma trận

Dựa vào phần triết lý đã học tập trong môn Đại số, bạn hãy viết lịch trình C để nhân hai ma trận đã cho. Đây là bài xích tập C khá phức tạp và đỏi hỏi bạn cần biết vận dụng thuần thục bí quyết khởi tạo và cách truy vấn các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập nhân hai ma trận vào C:

*

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Lời Kết

Hy vọng sau khi xong các bài tập lập trình sẵn C này, các chúng ta cũng có thể năm rõ thêm các cách giải toán với C. Các kiến thức cơ bạn dạng ở phần lớn phần trước chúng ta học.

Nếu cảm thấy nội dung bài viết có ích hay đánh giá và share cho các bạn bè. Đừng quên tham gia nhóm Nghiện lập trình để cùng đàm phán và liên kết nhé!