Dưới đấy là 12 mẫu mã bìa đẹp cân xứng để làm mẫu mã bìa tiểu luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp, thực tập, đồ vật án hay ngẫu nhiên bài báo cáo, thu hoạch nào. Mẫu mã khung bìa đẹp sẽ khiến cho tài liệu của người tiêu dùng trông chuyên nghiệp hóa hơn vào mắt fan xem.

Tất nhiên, bên trên Word cũng hỗ trợ tạo chủng loại bìa nhưng tự mình xây đắp sẽ tốn các thời gian, chúng ta hoàn toàn rất có thể ghép chi tiết của chủng loại bìa Word này sang mẫu mã bìa khác cho phù hợp với mục tiêu sử dụng của mình.


Download mẫu mã bìa báo cáo thực tập – luận văn tốt nghiệp

*

Link cài đặt mẫu bìa 1 : Google Drive

*

Link tải mẫu bìa 2: Google Drive

*

*

Link mua mẫu bìa 4: Google Drive

*

Link cài đặt mẫu bìa 5: Google Drive

*

Link 6: Google Drive


*

link 7: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVcnVrcEt4eGFwOEU/view?usp=sharing

*

Link 8: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVZXpDSWhra2d0cG8/view?usp=sharing

*

Link 9: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVdU5vS3dxT2dRWFU/view?usp=sharing

*

Link 10: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVQk1OUEhFcDhIVGs/view?usp=sharing

*

Link 11: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVOElqTllCTkNoN0U/view?usp=sharing