Word cho socialgame.vn 365 Word mang đến web Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: video clip không bắt buộc bằng ngữ điệu của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề đưa ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Cách chỉnh sửa văn bản word 2007

Đi cho tới Trang >Thay vắt hoặc thừa nhận Ctrl+H.

*

Trong hộp Tìm gì, nhập từ bỏ hoặc các từ bạn có nhu cầu định vị.

Nhập văn phiên bản mới của công ty trong vỏ hộp Thay thế.

Chọn Tìm tiếp cho tới khi các bạn thấy từ bạn thích cập nhật.

Chọn Thay thế. Để cập nhật tất cả các phiên bạn dạng cùng một lúc, nên lựa chọn Thay cụ tất cả.

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy coi mục tìm và sửa chữa thay thế văn bản


Tìm và sửa chữa văn bản cơ bản

Ở góc trên bên yêu cầu của tài liệu, trong hộp tìm tìm

*
, nhập từ bỏ hoặc cụm từ bạn có nhu cầu tìm với Word sẽ tô sáng toàn bộ các phiên phiên bản của tự hoặc nhiều từ trong toàn cục tài liệu.

Để sửa chữa thay thế văn bạn dạng đã tìm thấy:

Chọn kính lúp, tiếp đến chọn Thay thế.

*

Trong vỏ hộp Thay nuốm bằng, nhập văn bản thay thế.

Chọn Thay cụ tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng hoàn toàn có thể mở phòng Tìm và cố gắng thế cơ bạn dạng bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế sửa chữa văn bản, bạn cũng có thể chọn Thay thế thay bởi vì Thay thế tất cả. Như vậy, chúng ta có thể xem lại từng mục trước lúc thay thế.


Tìm văn phiên bản có định dạng vậy thể

Bạn có thể tìm văn phiên bản có định dạng quánh biệt, ví dụ như in đậm hoặc sơn sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn thiết đặt , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và ráng thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Định dạng, hãy chọn tùy chọn các bạn muốn.

Nếu vỏ hộp thoại thứ hai mở ra, hãy lựa chọn các tùy chọn chúng ta muốn, rồi lựa chọn OK.

Trong vỏ hộp thoại Tìm và cụ thế, lựa chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn bạn dạng có định dạng ví dụ và sửa chữa thay thế định dạng

Bạn hoàn toàn có thể tìm và thay thế văn bản có định dạng quánh biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi lựa chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Ở bên trên cùng của vỏ hộp thoại, lựa chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và nạm thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn có nhu cầu tìm.

Trên menu Định dạng, hãy lựa chọn định dạng bạn có nhu cầu tìm.

Nếu hộp thoại sản phẩm hai mở ra, nên chọn các tùy chọn các bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn vào hộp kề bên Thay nuốm bằng.

Trên thực đơn Định dạng, lựa chọn định dạng núm thế. Nếu như hộp thoại sản phẩm công nghệ hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay cầm cố tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm vệt phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc những ký tự đặc biệt quan trọng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết đặt , rồi chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Theo Dõi Nhiệt Độ Máy Tính Tốt Nhất


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố kỉnh thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng mà bạn muốn tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và thay thế dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự quan trọng đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi lựa chọn Tìm & thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố gắng thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở đầu vỏ hộp thoại Tìm và cầm cố thế, chọn vắt thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm gì nhưng lại không nhập bất cứ thứ gì nghỉ ngơi đó. Sau này, khi bạn lựa chọn 1 ký tự sệt biệt, Word sẽ tự động hóa đặt mã ký kết tự vào hộp đến bạn.


Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố gắng thế nhằm hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký kết tự đặc trưng mà bạn có nhu cầu tìm.

Chọn trong hộp Thay cầm bằng.

Trên thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự đặc biệt quan trọng mà bạn muốn sử dụng để rứa thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký tự đại diện thay mặt để search và thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi lựa chọn Tìm & thay thế nâng cao.

Chọn vỏ hộp kiểm Sử dụng ký kết tự đại diện.

Nếu chúng ta không thấy vỏ hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện, hãy lựa chọn

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn phiên bản bất kỳ trong hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy vứt tìm kiếm đang thực hiện, dìm

*
+ PERIOD.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhập trực tiếp cam kết tự thay mặt đại diện vào vỏ hộp Tìm gì nạm vì lựa chọn một mục từ bỏ menu bật lên Đặc biệt.

Để search kiếm ký kết tự được xác định là ký tự đại diện, hãy nhập vệt xuyệc ngược () trước ký tự đó. Ví dụ: nhập ? nhằm tìm lốt hỏi.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng vệt ngoặc đơn để nhóm các ký tự đại diện và văn bản, cũng tương tự để biểu lộ thứ tự tiến công giá. Ví dụ: tìm kiếm kiếm nhằm tìm "presorted" với "prevented".

Bạn rất có thể tìm kiếm cụm và thực hiện ký tự thay mặt để sửa chữa chuỗi search kiếm bằng cụm được thu xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì cùng 2 1 vào vỏ hộp Thay núm bằng. Word đang tìm "Newman Belinda" và sửa chữa bằng "Belinda Newman".


Để sửa chữa văn phiên bản đã search thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay ráng bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn cam kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong vỏ hộp Thay cụ bằng.

Chọn Thay ráng tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn sửa chữa văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vày Thay gắng tất cả. Bằng phương pháp đó bạn cũng có thể xác nhận từng sửa chữa thay thế để bảo đảm sự chính xác.


Ký tự đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn rất có thể tinh chỉnh tra cứu kiếm bằng phương pháp sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện thay mặt nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự đơn bất kỳ

?

s?t sẽ tìm "sat" cùng "set."

Chuỗi cam kết tự bất kỳ

*

s*d đang tìm "sad" với "started".

Một trong số ký từ bỏ được chỉ định

< >

wn đã tìm "win" với "won."

Mọi ký tự đối kháng trong phạm vi này

<->

ight đã tìm "right" cùng "sight" và "tight".

Phạm vi phải tất cả thứ từ bỏ tăng dần.

Bất kỳ ký tự đối kháng nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst sẽ tìm "mist" cùng "most" nhưng chưa hẳn là "mast".

Bất kỳ cam kết tự solo nào, nước ngoài trừ các ký tự vào phạm vi bên phía trong dấu ngoặc vuông

Bài viết liên quan