Excel đến socialgame.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 power nguồn BI xem thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để chuyển cột từ một bảng lịch sự một bảng khác? Giờ phía trên khi Excel có mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở bắt buộc lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan liêu hệ giữa nhì bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau vào từng bảng. Sau đó, bạn có thể tạo trang nguồn View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay lập tức cả khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu về doanh số bán hàng theo khách hàng, bạn có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian sáng ý để phân tích các mẫu mã hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách trường PivotTable và power View.

Bạn đang xem: Cách liên kết dữ liệu giữa các sheet trong excel


*

Khi bạn nhập các bảng có liên quan từ một cơ sở dữ liệu có quan hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan tiền hệ này trong tế bào hình Dữ liệu mà nó đang xây dựng ở hậu trường. Vào tất cả các trường hợp khác, bạn sẽ cần tạo mối quan tiền hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu nhì bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột vào bảng kia.

Đặt cho mỗi bảng một thương hiệu gọi có ý nghĩa: vào Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập tên.

Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các giá trị dữ liệu duy nhất và ko có giá trị trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan hệ nếu một cột có chứa các giá trị duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan hệ.

Nếu Mối quan liêu hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của bạn chỉ chứa một bảng.

Trong vỏ hộp thoại Quản lý côn trùng quan hệ, hãy bấm Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối quan tiền hệ, hãy bấm vào mũi tên cho Bảng và chọn bảng từ danh sách. Vào mối quan lại hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về khách hàng và hiển thị thời gian thông minh, bạn sẽ chọn bảng doanh số bán hàng theo khách hàng trước tiên, vì nhiều doanh số bán hàng có khả năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã cho.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có liên quan đến Cột tương quan (Chính). Ví dụ, nếu bạn có cột ngày vào cả nhì bảng, bạn sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có liên quan đến bảng bạn đã chọn mang đến Bảng.

Với Cột tương quan (Chính), hãy chọn cột có giá trị duy nhất khớp với giá trị vào cột bạn đã chọn mang lại Cột.

Bấm OK.

Tìm hiểu thêm về mối quan liêu hệ giữa các bảng trong Excel

“Có thể cần phải có mối quan tiền hệ giữa các bảng”

Ghi chú về mối quan liêu hệ

Bạn sẽ biết mối quan tiền hệ có tồn tại hay là không khi bạn kéo các trường từ các bảng khác nhau vào danh sách Trường PivotTable. Nếu bạn không được nhắc tạo mối quan lại hệ, thì có nghĩa là Excel đã có thông tin mối quan tiền hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan lại hệ cũng tương tự như việc dùng VLOOKUP: bạn cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tham chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các giá trị ngày mà những giá trị này cũng tồn tại vào bảng hiển thị thời gian thông minh.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian tối ưu với dữ liệu chuyến bay hàng không

Bạn có thể tìm hiểu về cả mối quan tiền hệ bảng và hiển thị thời gian hợp lý bằng cách dùng dữ liệu miễn phí bên trên socialgame.vn Azure Marketplace. Một vài bộ vào số các bộ dữ liệu này rất lớn, đòi hỏi phải có kết nối internet nhanh để hoàn thành tải xuống dữ liệu vào một khoảng thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ socialgame.vn Azure Marketplace. Trang đầu socialgame.vn Azure Marketplace mở ra vào Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học & Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản socialgame.vn của bạn và bấm Đăng nhập. Coi trước dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn truy vấn.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Xem Tivi Trên Máy Tính Tốt Nhất Hiện Nay, Xem Tivi Trên Máy Tính

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nhanh, quá trình nhập sẽ mất khoảng một phút. Lúc kết thúc, bạn sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ socialgame.vn Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ hai.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến cất cánh Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn truy vấn vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nhanh, quá trình nhập có thể mất 15 phút. Khi kết thúc, bạn sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là bạn đã có hai bảng trong tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ power nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable vào trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Vào PivotTable, bạn sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng cơ mà tổng cộng số phút giống nhau cho mọi tháng. Các giá trị lặp lại, giống hệt nhau mang đến thấy rằng cần có một mối quan hệ.

Trong Danh sách Trường, vào “Có thể cần mối quan liêu hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan, hãy chọn On_Time_Performance và vào Cột tương quan (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và trong Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan hệ.

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã khác nhau.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở bên trên MonthInCalendar.

Bây giờ bạn có thể phân loại các chuyến bay đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các giá trị khác vào lịch.