Sau đây là File Excel làm chủ hồ sơ nhân viên cấp dưới được dựng sẵn, chúng ta có thể dễ dàng sửa đổi và bổ sung cập nhật thông tin dễ dàng, cung cấp tải miễn phí tổn từ socialgame.vn, chúng ta có thể tải mẫu về và áp dụng ngay nhân tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Bạn đang xem: Cách quản lý hồ sơ nhân viên bằng excel


hạng mục bài viết (Table of content)

Tải tệp tin Excel làm chủ hồ sơ nhân viên


File Excel thống trị hồ sơ nhân viên cấp dưới gồm có:

Sheet tổng hợp nguồn nhân lực của chúng ta gồm có: bảng tổng phù hợp theo từng thành phần (STT, bộ phận, giới tính (nam, nữ), tổng số, trình độ chuyên môn học vấn), bảng tổng hòa hợp theo chức vụ (mã số, chức danh, nam, nữ, trình độ học vấn.

Hình hình ảnh Sheet tổng hợp nguồn nhân lực của công ty

Sheet chứa dữ liệu về cán bộ nhân viên toàn doanh nghiệp gồm có các mục: STT, Mã số NV, Họ cùng tên, giới tính, cỗ phận, mã BP, chức danh, mã CD, công việc, mã cv, cam kết hiệu BMTCV, ngày vào làm, số ngày demo việc, địa điểm làm việc, lương test việc, lương chính, phụ cấp/TN khác, ngày sinh, vị trí sinh, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, CMND, ngày cấp, địa điểm cấp, add thường trú (theo hộ khẩu), khu vực ở hoặc trợ thì trú hiện nay nay, SĐT, email, trình độ chuyên môn học vấn, loại xuất sắc nghiệp, học tập vị, chuyên môn, mã CM, ngoại ngữ, vi tính, các văn bởi khác, tại sao tuyển dụng, nguồn tuyển dụng/người giới thiệu, tài khoản cá nhân, tk ngân hàng, địa điểm ngân hàng, số sổ BHXH, số thẻ BHYT, chỗ khám trị bệnh, lần ký kết HD, ngày bước đầu HĐ, ngày quá hạn sử dụng HD, giữ hộ HDTV, dấn HDTV, ....

Hình ảnh Sheet tổng hòa hợp nguồn nhân lực của công ty

Sheet theo dõi thực hiện hợp đồng lao hễ gồm những mục: STT, MSNV, họ với tên, bộ phận, loại HDLD, ngày vào làm, ngày ngừng HDLD, phiếu đề xuất ký hết HDLD, bản hợp đồng lao động, ghi chú.

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Lưu Văn Bản Trong Word 2007, Word 2016, Cách Lưu Save Văn Bản Sau Khi Soạn Thảo Word 2007

Hình ảnh Sheettheo dõi tiến hành hợp đồng lao động

Sheet theo dõi thừa trình đổi khác công việc, lương gồm những mục: STT, MSNV, giới tính, bộ phận cũ, MABP cũ, chức vụ cũ, mã CD cũ, các bước cũ, mã CV cũ, BMTCV cũ, địa điểm làm câu hỏi cũ, ngày vào làm, số ngày TV, lương test việc, lương chính cũ, phụ cấp cho cũ, phần tử mới, mã BP mới, chức danh mức, nấc lương mới,....

Hình ảnh Sheettheo dõi vượt trình biến đổi công việc, lương

Sheet dữ liệu kỹ lao lý gồm các mục: STT, MSNV, họ với tên, giới tính, cỗ phận, mã BP, chức danh, mã CD, công việc, mã CV, ngày kỹ luật, vì sao kỹ luật, hiệ tượng xử lý kỹ luật, ghi chú,...

Hình hình ảnh Sheetdữ liệu kỹ luật

Sheet dữ liệu khen thưởng gồm các mục: STT, MSNV, họ với tên, giới tính, cỗ phận, mã BP, chức danh, mã CD, công việc, mã CV, ngày vào làm, lương demo việc, lương chính, phụ cấp, KT lần trước, ngày khen thưởng, vì sao khen thưởng, ghi chú,...