Bài viết này Học Excel Online hướng dẫn chúng ta cách thực hiện hàm VLOOKUP phối kết hợp IF trong Excel. Trong khi bạn cũng kiếm tìm thấy cách thay lỗi #N/A bởi dữ liệu của khách hàng tự định nghĩa.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm if và vlookup trong excel

Trong các phần trước của loạt nội dung bài viết về VLOOKUP, bọn họ đã học tập về hàm VLOOKUP cơ bản và cách sửa lỗi thường gặp mặt khi thực hiện hàm VLOOKUP trong Excel trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ đi kiếm hiểu cách lồng ghép hàm VLOOKUP với hàm IF và những ví dụ.

Xem thêm:


Kết đúng theo VLOOKUP với hàm IF để trả về quý giá TRUE/FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ 1: mang sử bạn có một danh sách sản phẩm hoá vào kho cùng số lượng của các loại mặt hàng hoá này, nếu bạn muốn có một phân tích dễ dàng và đơn giản bằng việc điền vào dòng xoáy tương ứng với số lượng bằng 0 là “hết hàng”, điền vào dòng tương ứng với số lượng lớn hơn 0 là “còn hàng” thì bạn có thể viết hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF như sau:

*
Kết phù hợp hàm VLOOKUP và hàm IF vào Excel

Công thức bên trên tra cứu số lượng của thành phầm Nho, tiếp nối so sánh kết quả này nếu lớn hơn 0 thì hàm IF đã trả về kết quả là “Còn hàng”, nếu không hiệu quả sẽ là “Hết hàng”

Ví dụ 2: vào tình hình thị trường có biến hóa động, họ sẽ cần có mức tùy chỉnh tồn kho an ninh khác nhau tuỳ theo từng thời điểm, giả sử trong những năm đầu năm, mức tồn kho an ninh của bọn họ được lưu lại trong ô G1 là 15 đơn vị sản phẩm. Họ muốn kiểm tra sản phẩm “Táo” của chúng ta có trạng thái tồn kho như thế nào, chúng ta có thể sử dụng công thức như vào hình minh hoạ.

*
Kiểm tra tồn kho bình an với VLOOKUP cùng hàm IF

Ví dụ 3: bọn họ có 2 danh sách: list hàng hoá trong kho và danh sách hàng đủ tiêu chuẩn chỉnh xuất khẩu, vậy làm sao để đối chiếu 2 danh sách này cùng nhau và đánh dấu mặt mặt hàng nào trong kho đủ tiêu chuẩn xuất khẩu? bạn cũng có thể kết phù hợp hàm VLOOKUP với hàm IF với hàm ISNA như vào hình minh hoạ như sau


*

*
Kết hòa hợp hàm VLOOKUP, IF, ISNASử dụng kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF để đo lường và tính toán theo điều kiện

Ví dụ 4: đưa sử bạn thống trị 1 đội nhân viên bán hàng, cơ cấu tổ chức hoa hồng mang đến nhân viên bán hàng của chúng ta rất solo giản: nếu doanh thu đạt được > 200 thì hoả hồng là 10% của doanh thu, nếu doanh thu đạt được

*
Lồng ghép hàm IF và VLOOKUP nhằm tính hoa hồngXử lý lỗi #NA khi VLOOKUP không kiếm thấy giá trị trong bảng

Trong trường phù hợp giá trị nên tìm kiếm quan trọng được tìm thấy khi thực hiện hàm VLOOKUP thì họ sẽ dấn lại kết quả là lỗi #N/A. Để chỉ dẫn một thông tin có ý nghĩa hơn cho người dùng, họ có cách phối kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IFNA thể cách xử trí lỗi #N/A bằng cách đưa trả giá trị sửa chữa như sau.

=IFNA(value, value_if_na)

tham số value hoàn toàn có thể là một công thức, một số, một add ô trong Exceltham số value_if_na là cực hiếm trả về vào trường hợp bao gồm lỗi #N/A
*
Cách phối kết hợp hàm vlookup cùng ifna

Bài giải đáp hàm Vlookup phối kết hợp If vẫn khép lại buổi chia sẻ hôm nay. Tạm biệt cùng chúc chúng ta thành công.