Excel cho socialgame.vn 365 Excel mang đến socialgame.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF được cho phép bạn chế tạo ra một đối chiếu lô-gic thân một giá trị và một quý giá dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm or trong excel

=IF(Điều gì đấy là True, thì làm cho gì, nếu như không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu khách hàng cần soát sổ nhiều điều kiện, trong những số đó giả sử tất cả điều khiếu nại đều đề nghị là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một điều kiện có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của doanh nghiệp hay không thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng nhưng trường hợp sử dụng cặp với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi ngày tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR cùng NOT để tiến hành nhiều nhận xét xem các điều khiếu nại là True hay False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan lại về cách cấu tạo từng hàm AND, OR với NOT. Lúc bạn phối hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì nội dung hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đấy là True, Điều gì đó khác là True), quý giá nếu True, cực hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy khác là True), giá trị nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đó là True), cực hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Những hàm & và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 điều kiện riêng lẻ nhưng mà dùng quá nhiều hàm chưa hẳn cách làm tốt vì bài toán xây dựng, kiểm soát và gia hạn các phương pháp lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở phải khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường hòa hợp này, 25 không to hơn 50, vị vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều có dấu đóng ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại tiếp nối được duy trì làm 1 phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta có thể thay thế các giá trị Văn bạn dạng hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm:

Sau đó là một số lấy ví dụ về việc thực hiện AND, OR và NOT để review các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hòa hợp này, A5 lớn hơn B2, thế nên công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT cùng Định dạng có điều kiện

Bạn cũng có thể dùng AND, OR cùng NOT để tùy chỉnh thiết lập tiêu chí Định dạng Có đk với tùy chọn công thức. Khi triển khai việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và thực hiện riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có đk > nguyên tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng cách làm để xác minh ô yêu cầu định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ như Ngày lúc nãy, sau đó là những công thức đề xuất dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu như không thì không làm gì cả. Trong trường vừa lòng này, A5 to hơn B2, bởi vậy hiệu quả trả về FALSE. Nếu bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì phương pháp sẽ trả về TRUE và ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ biến là nhập cách làm vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu làm cho vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bằng và vệt ngoặc kép vào công thức - ="OR(A4>B2,A4, bởi vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.