Tạo danh mục bảng biểu, hình ảnh là 1 phần không thể thiếu hụt trong ngẫu nhiên bài khóa luận, luận văn, bài báo cáo môn học, bài nghiên cứu và phân tích khoa học… hôm nay Tin học thái bình xin phía dẫn chúng ta cách tạo ra mục lục bảng biểu hình ảnh chi máu nhất.

Trước khi tiến hành thì có một để ý như sau:

Tên bảng được đặt trên mỗi bảngTên hình đặt bên dưới hình từng hình

Các bước tạo mục lục mang lại hình ảnh

Bước 1: Nhấn lựa chọn vào các hình hình ảnh cần tấn công mục lục --> Vào References --> chọn Insert Caption

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài hướng dẫn của chính bản thân mình đến trên đây là xong xuôi rồi. Chúng ta có câu hỏi cần hỏi thì phản hồi phía dưới nhằm mình đáp án nhé. Chúc chúng ta thành công!