Cách trộn văn phiên bản trong Word

Chọn thẻ Mailing > Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard

*

Tiếp theo, tiến hành lần lượt theo công việc sau:

*
*
*

Xuất hiện cửa sổ New Address list, lựa chọn Customize Columns

*

Tại cửa sổ Customize Address List, ta bao gồm thể chuyển đổi một số dữ liệu

Add: Thêm trường Delete: Xóa các trường gồm sẵn Rename: Đổi thương hiệu trường gồm sẵn

*

Sau đó chúng ta điền tin tức cơ bản, ví dụ như sau:

*

New Entry: Thêm dòng mới Delete Entry: Xóa dòng

Sau khi điền chấm dứt thông tin, chọn OK, xuất hiện thêm cửa sổ dưới đây, để tên cho file rồi chọn Save

*

Sau đó, tại cửa sổ Mail Merge Recipients, chọn OK

*

Tiếp theo:

*
*

Chọn More items, mở ra bảng Insert Merge Field, ta lựa chọn Insert vào các mục đang thiết kế, sau cùng sau khi sẽ Insert vào vị trí đúng, chọn Next: Preview your letters, ví dụ như sau:

*

*

Cuối cùng, sau thời điểm đã chèn xong xuôi như hình trên, ta liên tục chọn Next: Complete the merge

*

Tại thẻ Mailing > Finish và Merge > Edit Individual Documents > xuất hiện cửa sổ Merge khổng lồ New Document > All > OK

*
*

Thế là bạn đã có một loạt các mẫu giấy mời được thiết kế giống nhau mà lại rất nhanh, máu kiệm rất nhiều thời gian.

Word thực hiện auto điền vào các thông tin tương ứng cho từng mẫu thư

Chúc chúng ta thành công!