Bài viết bên dưới đây chúng tôi sẽ thuộc bạn khám phá về cách vẽ nhiều đường trên 1 vật thị trong Excel hay còn gọi là biểu đồ vật dạng lếu láo hợp. Biểu đồ dùng này là dạng phối hợp giữa hai tốt nhiều các loại biểu trang bị khác nhau, ví như một biểu đồ phối hợp giữa biểu đồ con đường và biểu đồ dùng cột.

*

*

*

Bước 2: chọn lọc biểu đồ gia dụng hình sản phẩm công nghệ 2, đấy là biểu vật dụng cột có đường kẻ ngang nằm sát trục tung đồ vật hai

*

*

Bước 3: lúc ấy biểu thứ của các bạn sẽ có dạng như sau:

*

*

Bước 4: thực hiện chọn cột đứng đại diện thay mặt cho lợi nhuận thuần, kết hợp tùy chỉnh cấu hình thông số về số lần dữ liệu chuỗi ông chồng lên nhau cũng tương tự khoảng bí quyết trong chuỗi dữ liệu

*

*

Bước 5: chọn phần chú giải rồi đặt nó lên ở trên đầu biểu đồ

*

*

Bước 6: thực hiện chọn trục tung thứ hai rồi kiểm soát và điều chỉnh lại đơn vị chức năng mặc định chủ yếu thành .01 (1%)

*

*

Bước 7: Cuối cùng bạn sẽ có biểu đồ hoàn chỉnh như hình mặt dưới:

*

*

Để hoàn chỉnh cho các bước vẽ biểu đồ, chúng ta có thể bổ sung cấp dưỡng biểu đồ bằng phương pháp tiến hành khắc tên biểu đồ, căn chỉnh cỡ chữ toàn văn bản cũng như kích cỡ của biểu đồ mang lại thật cân nặng đối.

Trên phía trên là toàn bộ hướng dẫn về cách vẽ những đường trên 1 thứ thị trong Excel, hi vọng các bạn sẽ thực hiện tại thành công!