Bạn có thể ghép tất cả các loại thiết bị Bluetooth với PC—bao gồm bàn phím, chuột, điện thoại, loa và nhiều thiết bị khác. Để thực hiện điều này, PC của bạn cần phải có Bluetooth. Một số PC, chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính bảng, có Bluetooth tích hợp sẵn. Nếu PC của bạn không có Bluetooth, bạn có thể cắm bộ điều hợp USB Bluetooth vào cổng USB trên PC để sử dụng Bluetooth.

Đang xem: Cài bluetooth cho máy tính bàn

Bật Bluetooth

Sau khi kiểm tra xem PC của Windows 11 của bạn có hỗ Bluetooth không, bạn sẽ cần phải bật nó. Cách thực hiện như sau:

Trong Cài đặt Chọn Bắt > Cài đặt> Bluetooth & thiết bị của bạn, rồi bật cài Bluetooth.

Để ghép nối thiết Bluetooth cụ

Bật thiết bị Bluetooth của bạn và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Trên PC, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth &thiết> Thêm thiết >Bluetooth.

Chọn thiết Bluetooth, làm theo hướng dẫn bổ sung nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong.

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Để ghép máy in hoặc máy quét Bluetooth

Bật máy in hoặc máy quét Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Chọn Bắt > Cài đặt > Bluetooth & cho thiết> quét & máy> Thêm thiết bị. Chờ thiết bị tìm máy in lân cận, chọn máy in bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Thêm thiết bị.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi cài đặt máy in hoặc máy quét, hãy xem mục Khắc phục sự cố về máy in hoặc Cài đặt và sử dụng máy quét trong Windows.

Cách ghép thiết bị Bluetooth bằng cách sử dụng tính năng Ghép nối Swift

Cặp Swift trong Windows 11 cho phép bạn nhanh chóng ghép nối thiết bị hỗ Bluetooth với PC của mình. Nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift thì bạn sẽ nhận được thông báo khi thiết bị ở gần. Bạn hãy chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối để PC có thể phát hiện ra thiết bị.

Bật thiết bị Bluetooth có hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift và cài đặt thiết bị để PC có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tính năng Ghép nối Swift, hãy chọn khi được hỏi liệu bạn có muốn nhận thông báo và sử dụng tính năng Ghép nối Swift hay không.

Khi một thông báo xuất hiện cho biết đã tìm thấy thiết bị Bluetooth mới, hãy chọn Kết nối.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 10 của bạn hỗ trợ Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra, hãy xem mục Khắc phục sự cố với Bluetooth trong Windows 10. Nếu bạn cần trợ giúp khi thêm thiết bị mà không có chức năng Bluetooth, hãy xem mục Thêm thiết bị vào PC chạy Windows 10.

Bật Bluetooth

Sau khi bạn đã kiểm tra PC chạy Windows 10 của mình hỗ trợ Bluetooth, bạn sẽ cần bật tính năng này. Cách thực hiện như sau:

Trong Cài đặt

Chọn Bắt > Cài đặt > thiết bị > Bluetooth &thiết bị khác , rồi bật Cài Bluetooth . 

Bật trong Bluetooth trong Cài đặt

Trong trung tâm hành động

Bạn có thể tìm thấy Trung tâm hành động kế bên thời gian và ngày trong thanh tác vụ. Trên thanh tác vụ, chọn trung tâm hành động ( hoặc ), sau đó chọn Bluetooth để bật. Nếu Bluetooth đã tắt, Bluetooth có thể xuất hiện dưới dạng Chưa kết nối

Nếu bạn không thấy Bluetooth trong trung tâm hành động, bạn có thể thay đổi bằng cách sau:

Mở rộng hành động nhanh. Trên thanh tác vụ, hãy chọn trung tâm hành động ( hoặc ) > Mở rộng. Bluetooth  sẽ xuất hiện ở đây. Tính năng sẽ xuất hiện là Bluetooth hoặc Chưa kết nối.

Thêm Bluetooth vào trung tâm hành động. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Thông báo>hệ thống & tác>Tác vụ nhanh. Đi đến Thêm hoặc xóa hành động nhanh và bật Bluetooth.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách thay đổi các ứng dụng và cài đặt xuất hiện trong trung tâm hành động, hãy xem Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10.

Để ghép tai nghe, loa hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth khác

Bật thiết bị âm thanh Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện. 

Trên PC của bạn, chọn Bắt đầu> Cài đặt > thiết bị > Bluetooth & các thiết bị khác > Thêm Bluetooth thiết bị khác hoặc thiết bị> Bluetooth. Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Lưu ý: Bạn không thấy thiết bị âm thanh Bluetooth của mình? Tìm hiểu cách sửa lỗi kết nối với thiết bị âm thanh Bluetooth và màn hình không dây.

Để ghép bàn phím, chuột Bluetooth hoặc thiết bị khác

Bật bàn phím, chuột hoặc thiết bị Bluetooth khác và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Trên PC của bạn, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Thiết bị > Bluetooth & các thiết bị khác > Thêm Bluetooth thiết bị khác hoặc thiết bị > Bluetooth.

Xem thêm:

Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong.

Để ghép máy in hoặc máy quét Bluetooth

Bật máy in hoặc máy quét Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Chọn Bắt > Cài đặt > Thiết > cho máy & quét> Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi thiết bị tìm máy in lân cận, sau đó chọn máy in mà bạn muốn sử dụng rồi chọn Thêm thiết bị.

Nếu bạn gặp sự cố cài đặt máy in hoặc máy quét, hãy xem Khắc phục sự cố máy in hoặc Cài đặt và sử dụng máy quét trong Windows 10.

Cách ghép thiết bị Bluetooth bằng cách sử dụng tính năng Ghép nối Swift

Ghép nối Swift trong Windows 10 cho phép bạn nhanh chóng ghép nối thiết bị Bluetooth được hỗ trợ với PC. Nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift thì bạn sẽ nhận được thông báo khi thiết bị ở gần. Bạn hãy chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối để PC có thể phát hiện ra thiết bị.

Bật thiết bị Bluetooth có hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift và cài đặt thiết bị để PC có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tính năng Ghép nối Swift, hãy chọn khi được hỏi liệu bạn có muốn nhận thông báo và sử dụng tính năng Ghép nối Swift hay không.

Khi một thông báo xuất hiện cho biết đã tìm thấy thiết bị Bluetooth mới, hãy chọn Kết nối.

Sau khi đã kết nối thiết bị đó, hãy chọn Đóng.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 8 của bạn hỗ trợ Bluetooth.

Bật thiết bị Bluetooth của bạn và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện.Cách đặt thiết bị ở nơi bạn có thể phát hiện tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Chọn Bắt đầu > nhập Bluetooth > chọn Cài đặt Bluetooth từ danh sách.

Bật Bluetooth > chọn thiết bị > Ghép đôi.

Làm theo mọi hướng dẫn khác nếu có. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác thì có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 7 của bạn hỗ trợ Bluetooth.

Bật thiết bị Bluetooth của bạn và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện.Cách đặt thiết bị ở nơi bạn có thể phát hiện tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện. Bật thiết bị Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.

Chọn Bắt đầu

*

> Thiết bị và Máy in.

Chọn Thêm thiết bị > chọn thiết bị > Tiếp theo.

Làm theo mọi hướng dẫn khác có thể xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác thì có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

Xem thêm: Cách Chuyển File Raw Sang Jpg Bằng Lightroom, Photoshop, Cách Chuyển Raw Sang Jpg

Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *