Word đến socialgame.vn 365 Outlook mang đến socialgame.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bạn hoàn toàn có thể thực hiện những phép tính và so sánh lô-gic trong một bảng bằng cách sử dụng những công thức. Lệnh Công thức được bố trí ở tab Công cầm Bảng, Bố trí trong team Dữ liệu.

*

Công thức trong Word sẽ auto cập nhật khi chúng ta mở tài liệu tất cả chứa công thức. Bạn cũng có thể cập nhật kết quả công thức theo phong cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy coi mục cập nhật kết quả công thức.

Bạn đang xem: Chèn công thức trong wordTrong bài viết này

update kết quả bí quyết

thực hiện tên thẻ khắc ghi hoặc tham chiếu ô vào một phương pháp

Chèn công thức vào một trong những ô vào bảng

Chọn ô trong bảng mà bạn muốn có kết quả. Trường hợp ô ko trống, hãy xóa văn bản của ô.

Công cầm Bảng, tab Bố trí, trong đội Dữ liệu, bấm Công thức.

Sử dụng hộp thoại Công thức để tạo phương pháp của bạn. Bạn có thể nhập vào hộp Công thức, chọn định dạng số từ danh sách Định dạng Số, rồi dán lại hàm cùng thẻ lưu lại bằng list Dán HàmDán Thẻ tiến công dấu.

Cập nhật công dụng công thức

Trong Word, công dụng của công thức được đo lường và thống kê khi bí quyết được chèn cùng khi tài liệu có chứa bí quyết mở. Trong Outlook, tác dụng của công thức chỉ được tính toán khi bí quyết được chèn cùng sẽ không tồn tại hiệu lực để người nhận email chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể cập nhật theo giải pháp thủ công:

Kết trái của một hoặc nhiều công thức cụ thể

Kết trái của tất cả công thức vào một bảng cầm cố thể

Tất cả những mã trường trong một tài liệu, bao hàm các công thức

Cập nhật kết quả của những công thức nắm thể

Chọn phần đa công thức bạn muốn cập nhật. Chúng ta cũng có thể chọn những công thức bằng cách nhấn và giữ phím CTRL trong khi thực hiện lựa chọn.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Bấm chuột yêu cầu vào công thức, rồi bấm Cập nhật trường.

Nhấn F9.

Cập nhật tất cả các công dụng công thức trong một bảng

Chọn bảng có chứa công dụng công thức mà bạn muốn cập nhật, rồi nhận F9.

Cập nhật toàn bộ các công thức trong một tài liệu


Quan trọng:  quá trình này sẽ cập nhật tất cả các mã trường trong một tài liệu, chứ không chỉ có các công thức.


Nhấn CTRL+A.

Nhấn F9.

Ví dụ: Tính tổng những số vào một bảng bằng phương pháp sử dụng những tham đối vị trí

Bạn có thể sử dụng các tham đối vị trí (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) thuộc với các hàm này:

AVERAGE

COUNT

MAX

MIN

PRODUCT

SUM

Ví dụ: hãy để ý đến quy trình dưới đây để thêm những số bằng cách dùng hàm SUM và các tham đối vị trí.


Quan trọng:  Để tránh lỗi khi tính tổng một bảng bằng cách sử dụng những tham đối vị trí, hãy nhập số ko (0) vào rất nhiều ô trống sẽ phía trong vùng tính toán.


Chọn ô vào bảng mà bạn muốn có kết quả. Ví như ô ko trống, hãy xóa câu chữ của ô.

Công chũm Bảng, tab Bố trí, trong đội Dữ liệu, bấm Công thức.

Trong hộp thoại Công thức, triển khai một trong các làm việc sau:

Để thêm các số...

Nhập hàm này vào hộp Công thức

Ở trên ô

=SUM(ABOVE)

Ở dưới ô

=SUM(BELOW)

Ở trên với dưới ô

=SUM(ABOVE,BELOW)

Bên trái ô

=SUM(LEFT)

Bên buộc phải ô

=SUM(RIGHT)

Bên trái và bên buộc phải ô

=SUM(LEFT,RIGHT)

Bên trái và bên trên ô

=SUM(LEFT,ABOVE)

Bên đề xuất và bên trên ô

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Bên trái và bên dưới ô

=SUM(LEFT,BELOW)

Bên buộc phải và dưới ô

=SUM(RIGHT,BELOW)

Bấm OK.

Hàm sẵn dùng


Lưu ý:  bí quyết sử dụng những tham đối địa điểm (ví dụ: LEFT) không chứa những giá trị ở sản phẩm tiêu đề.


Các hàm dưới đây khả dụng để áp dụng trong phương pháp bảng của Word và Outlook:

Hàm

Hành động diễn ra

Ví dụ

Trả về

ABS()

Tính toán giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của giá bán trị bên phía trong dấu ngoặc đối chọi

=ABS(-22)

22

AND()

Đánh giá bán xem toàn bộ các tham đối bên phía trong dấu ngoặc solo đều là TRUE xuất xắc không.

=AND(SUM(LEFT)=5)

Bằng 1 nếu như tổng những giá trị ở bên trái của bí quyết (trong cùng hàng) nhỏ dại hơn 10 tổng những giá trị ở bên trên công thức (trong cùng cột, không tính mọi ô tiêu đề) to hơn hoặc bởi 5; nếu không thì bởi 0.

AVERAGE()

Tính trung bình những mục được xác định bên phía trong dấu ngoặc đơn.

=AVERAGE(RIGHT)

Trung bình của tất cả các giá trị ở bên bắt buộc ô công thức, trong thuộc hàng.

COUNT()

Tính toán số lượng các mục được xác định phía bên trong dấu ngoặc đơn.

=COUNT(LEFT)

Số lượng những giá trị ở phía bên trái của ô công thức, trong cùng hàng.

DEFINED()

Đánh giá những tham đối bên phía trong dấu ngoặc 1-1 là khẳng định hay không. Trả về 1 nếu như tham đối đang được xác minh và nhận xét không tất cả lỗi, 0 nếu tham đối không được khẳng định hoặc trả về lỗi.

=DEFINED(gross_income)

Bằng 1 nếu gross_income sẽ được xác minh và nhận xét không có lỗi; nếu không thì bởi 0.

FALSE

Không có tham đối. Luôn luôn luôn trả về 0.

Xem thêm: 10+ Hình Ảnh Đẹp Cho Ngày Mới Tràn Đầy Năng Lượng, Top 100 Hình Ảnh Chào Buổi Sáng Ý Nghĩa Nhất

=FALSE

0

IF()

Đánh giá bán tham tuyên chiến và cạnh tranh tiên. Trả về tham đối trang bị hai trường hợp tham đối thứ nhất là true; trả về tham đối thứ ba nếu tham đối trước tiên là false.


Lưu ý:  Cần đầy đủ ba tham đối.


=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

Bằng 10 ví như tổng các giá trị ở phía trái của cách làm tối thiểu là 10; nếu không thì bằng 0.

INT()

Làm tròn xuống giá trị bên phía trong dấu ngoặc 1-1 đến số nguyên sát nhất.

=INT(5.67)

5

MAX()

Trả về giá trị về tối đa của các mục được xác định bên phía trong dấu ngoặc đơn.

=MAX(ABOVE)

Giá trị về tối đa kiếm được trong các ô ở trên công thức (ngoại trừ hồ hết hàng tiêu đề).

MIN()

Trả về giá trị tối thiểu của các mục được xác định bên phía trong dấu ngoặc đơn.

=MIN(ABOVE)

Giá trị về tối thiểu tìm kiếm được trong những ô ở trên công thức (ngoại trừ đa số hàng tiêu đề).

MOD()

Có nhì tham đối (phải là số hoặc trả về thành số). Trả về số dư sau thời điểm chia tham đối trước tiên cho tham đối sản phẩm hai. Nếu số dư là 0 (không) thì trả về 0,0.

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Có một tham đối. Đánh giá chỉ tham đối là true tuyệt không. Trả về 0 nếu như tham đối là true, 1 nếu tham đối là false. đa số được sử dụng bên phía trong công thức IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Có hai tham đối. Nếu 1 trong các hai là true, trả về 1. Nếu cả hai gần như false, trả về 0. đa phần được sử dụng phía bên trong công thức IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Tính toán tích số những mục được xác định bên phía trong dấu ngoặc đơn.

=PRODUCT(LEFT)

Tích số nhân toàn bộ các giá bán trị kiếm được trong các ô ở phía trái công thức.

ROUND()

Có hai tham đối (tham đối thứ nhất phải là số hoặc trả về thành số; tham đối thứ hai cần là số nguyên hoặc trả về thành số nguyên). Làm tròn tham đối đầu tiên đến số chữ số vị tham đối thiết bị hai quy định. Ví như tham đối vật dụng hai lớn hơn không (0), tham đối trước tiên được có tác dụng tròn xuống đến số chữ số sẽ quy định. Ví như tham đối đồ vật hai bằng không (0), tham đối thứ nhất được làm cho tròn xuống đến số nguyên ngay gần nhất. Trường hợp tham đối lắp thêm hai là số âm, tham đối trước tiên được có tác dụng tròn xuống đến phía trái thập phân.

=ROUND(123.456, 2)

=ROUND(123.456, 0)

=ROUND(123.456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Có một tham đối đề nghị là số hoặc trả về thành số. Đánh giá mục đã xác định trong lốt ngoặc solo lớn hơn, bằng hoặc bé dại hơn không (0). Trả về 1 nếu to hơn không, 0 nếu bởi không, -1 nếu nhỏ tuổi hơn không.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Tính tổng các mục được xác định bên phía trong dấu ngoặc đơn.

=SUM(RIGHT)

Tổng giá chỉ trị của các ô sống bên nên công thức.

TRUE()

Có một tham đối. Đánh giá chỉ tham đối là true giỏi không. Trả về 1 trường hợp tham đối là true, 0 nếu như tham đối là false. đa phần được sử dụng bên trong công thức IF.

=TRUE(1=0)

0

Sử dụng tên thẻ ghi lại hoặc tham chiếu ô vào công thức

Bạn rất có thể tham chiếu cho tới một ô sẽ đánh dấu bằng cách sử dụng tên thẻ ghi lại của ô trong công thức. Ví dụ: nếu như khách hàng đã khắc ghi một ô đựng hoặc trả về số có tên thẻ khắc ghi là gross_income, bí quyết =ROUND(gross_income,0) sẽ có tác dụng tròn xuống cực hiếm của ô đó mang đến số nguyên ngay sát nhất.

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng tham chiếu cột cùng hàng vào công thức. Bao gồm hai nhiều loại tham chiếu: RnCn cùng A1.


Lưu ý:  Ô chứa công thức không được nằm trong vùng đo lường và thống kê sử dụng tham chiếu. Giả dụ ô chưa phải là 1 phần của tham chiếu, ô đó sẽ được bỏ qua.


Tham chiếu RnCn

Bạn hoàn toàn có thể tham chiếu cho hàng, cột hoặc ô của bảng vào công thức bằng phương pháp sử dụng quy ước tham chiếu RnCn. Trong quy mong này, Rn tham chiếu mang lại hàng trang bị n, công nhân tham chiếu đến cột lắp thêm n. Ví dụ: R1C2 tham chiếu đến ô nghỉ ngơi hàng trước tiên và cột vật dụng hai. Bảng dưới đây có chứa các ví dụ về kiểu tham chiếu này.

Để tham chiếu đến...

...sử dụng kiểu dáng tham chiếu này

Toàn bộ cột

Cn

Toàn cỗ hàng

Rn

Một ô ráng thể

RnCn

Hàng cất công thức

R

Cột chứa công thức

C

Tất cả những ô giữa hai ô vẫn xác định

RnCn:RnCn

Một ô trong bảng đang đánh dấu

Tên thẻ đánh dấu RnCn

Một dải ô vào bảng sẽ đánh dấu

Tên thẻ khắc ghi RnCn:RnCn

Tham chiếu A1

Bạn hoàn toàn có thể tham chiếu cho một ô, một tập hợp nhiều ô hoặc một dải ô bằng cách sử dụng quy ước tham chiếu A1. Vào quy mong này, vần âm tham chiếu mang lại ô của cột với số tham chiếu cho ô của hàng. Cột trước tiên trong một bảng là cột A; bậc nhất tiên là sản phẩm 1. Bảng sau đây có chứa những ví dụ về vẻ bên ngoài tham chiếu này.