Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích, chu vi hình vuông lớp 3,4,5

Nhờ đó, vẫn biết cách vận dụng vào bài xích tập xuất sắc hơn, để càng ngày càng học giỏi môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của socialgame.vn:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta rước chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta rước độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta rước độ dài cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta rước tích độ nhiều năm hai đường chéo chia mang đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Phát Triển Nhận Thức Đề Tài Tô Màu Máy Bay, Giao An De Tai To Mau May Bay


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thang cùng độ lâu năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh có chiều lâu năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị dao động là 3,14r: buôn bán kính mặt dưới hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt đáy hình nón. Vì chưng diện tích mặt dưới là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống trọng tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
tải về
629
Lượt tải: 13.277 Lượt xem: 569.188 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Toán đái học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA