Trong vài ngôi trường hợp thực hiện Excel, các bạn sẽ cần làm tròn số cho số gần nhất do giá trị thập phân không xứng đáng kể, hoặc các bạn sẽ cần tài liệu là một trong những nguyên để dễ dàng và đơn giản hóa quá trình tính toán. Điện trang bị XANH sẽ share cho bạn 5 giải pháp làm tròn số vào Excel dễ dàng nhất nhé.

Bạn đang xem: Công thức làm tròn số lên trong excel

1Làm tròn số bằng cách thêm định dạng số

Bước 1: chọn ô/dãy ô bạn muốn định dạng, sau đó chọn General bên trên thanh công cụ

Bước 2: Chọn Thêm format số (More Number Formats).

Bước 3: lựa chọn định dạng phù hợp, chẳng hạn như Tiền tệ (Currency), Kế toán (Accounting), Tỉ lệ phần trăm (Percentage),...

Bước 4: Nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị tại ô Vị trí thập phân (Decimal places).


Decimal places tượng trưng cho số đằng sau dấu phẩy.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nay nhanh bằng công cố Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc sút thập phân (Decrease Decimal) ngơi nghỉ thanh công cụ.

2Sử dụng hàm làm tròn số lên

Hàm ROUNDUP dùng để triển khai tròn số lên, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn lên.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vết phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDUP(3.275, 1) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 lên đến mức 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị đang là 3,3.

3Sử dụng Hàm làm cho tròn số xuống

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn số xuống, tiến cho số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDDOWN(number, num_digits)Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn xuống.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau lốt phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Xem thêm:


Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.275,1) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 xuống cho 1 chữ số thập phân. Hiệu quả hiển thị đã là 3,2.

4Hàm có tác dụng tròn một số đến số sát nhất

Hàm ROUND dùng để làm tròn một số mang lại số sớm nhất với số chữ số thập phân đã xác định.


Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUND(3.275,2) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 đến 2 chữ số thập phân. Tác dụng hiển thị đang là 3,28.

5Cách làm tròn với hàm ODD và EVEN

Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ODD(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn.


Ví dụ: =ODD(3.275) nghĩa là làm tròn số 3,275 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Công dụng hiển thị vẫn là 5.

Khi sử dụng hàm ODD, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm cho tròn lên theo cách thức ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ: =ODD(-3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số -3,275 lên tới số nguyên lẻ ngay gần nhất. Công dụng hiển thị vẫn là -5.

Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không)


Cú pháp: =EVEN(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số mà bạn muốn làm tròn.


Ví dụ: =EVEN(3.275) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 lên tới mức số nguyên chẵn ngay sát nhất. Kết quả hiển thị đã là 4.

Tương tự, khi thực hiện hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên lý ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên chẵn, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.


Bài viết đang hướng dẫn các bạn 5 cách làm tròn số trong Excel cụ thể nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!


Bạn gồm làm được gợi ý này không?

*

Website thuộc tập đoàn


thegioididong.com. Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Văn Tốt. Xem chính sách sử dụng