Hình hộp chữ nhật là trong những hình thường chạm mặt trong thực tiễn và vào Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối hộp chữ nhật như vậy nào? cách làm tính diện tích hình hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy cùng socialgame.vn theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để biết được tổng thể kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Công thức thể tích hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong hình trong không gian 3 chiều, trong những số đó mọi phương diện của nó hồ hết là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu call 2 mặt bất cứ đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt sót lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Bí quyết tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

- diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Các bước tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn cần khẳng định các đại lượng tất cả trong công thức tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một cái hồ nước có hình dáng hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn cần xác minh các đại lượng có trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một chiếc hồ nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong hồ nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh lâu năm nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc phía bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh lâu năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều lâu năm = 5 m.

b. Xác minh chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh ngắn tốt nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm trên hay dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn độc nhất vô nhị của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài cùng chiều rộng của hình hợp chữ nhật. Chúng ta có thể do chiều cao của ao nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

Xem thêm: Top 16 Phần Mềm Quản Lý Kho Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay, Phần Mềm Quản Lý Kho Miễn Phí Vĩnh Viễn

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng với chiều cao.

Bạn rất có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều nhiều năm và độ cao tùy ý, ko cần suy nghĩ thứ từ bỏ trước, sau. Áp dụng phương pháp tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm chiều nhiều năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta rất có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ chứa nước có những thiết kế hộp chữ nhật rất có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và chiều cao của hồ là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ cất nước là:

*

Bài 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó đó.


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Như vậy khi áp dụng những công thức tính ta đã có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài xích tập trắc nghiệm thể tích khối hộp chữ nhật

Câu 1: mang lại hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 cm 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang đến hình lập phương rất có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang đến hình lập phương có những cạnh gồm độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 centimet 3B.125/3 cm 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ có AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và hoàn toàn có thể tích V = 84 cm3. độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật có độ dài là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về