Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông với hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành và hình thang cân.

Bạn đang xem: Công thức tính dien tich hinh chu nhat

Vậy phương pháp tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời chúng ta cùng socialgame.vn theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Gồm bốn góc A, B, C, D bằng 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành, hình thang cân

2. đặc thù hình chữ nhật

Hình chữ nhật có toàn bộ các đặc điểm của hình bình hành cùng hình thang cân

- vào hình chữ nhật, nhì đường chéo bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường.


- Hình chữ nhật có những cạnh đối tuy vậy song và bởi nhau.

3. Lốt hiệu nhận ra hình chữ nhật

- Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo đó, cách làm tính diện tích s hình chữ nhật đã như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích s hình chữ nhật.a: Chiều dài của hình chữ nhật.b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem thêm: Tại Sao Chuyển Từ Pdf Sang Word Bị Lỗi Font : Thành Công 100%!

*Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật khi biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: giải pháp này vận dụng mối đối sánh giữa hai bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và một số loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng sau có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật khi cùng lại phù hợp nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 40m.

5. Bài tập diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ lâu năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bởi 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích s của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài cùng chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp cha lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi bởi 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật gồm tỉ số giữa hai cạnh của chính nó là 2/3 với chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Bài 4: Một hình chữ nhật gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng cùng gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới bao gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.