socialgame.vn: Qua bài xích Công thức tính: Khối Chỏm Cầu và bài tập tham khảo cùng tổng hòa hợp lại các kiến thức về khối chỏm ước và hướng dẫn lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chỏm cầu


*

Trong hình học tập không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, xuất xắc hình đới mong là hình bao gồm phần lòng là một phần của hình ước bị cắt bởi vì một phương diện phẳng. Nếu mặt phẳng ấy đi qua tâm của hình cầu, thì độ cao của chỏm cầu thiết yếu bằng nửa đường kính của hình mong và khối chỏm cầu biến hình phân phối cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích s hình bề mặt chỏm cầu bởi 2pi nhân với nửa đường kính mặt ước và độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm mong hay bởi tích của pi nhân cùng với tổng bình phương của nửa đường kính mặt cầu và độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích bề mặt chỏm cầu.r: độ dài bán kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài buôn bán kính dưới mặt đáy chỏm cầu.

Xem thêm:

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bằng pi bình phương chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu nhân cùng với hiệu của bán kính mặt cầu và 1/3 chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài bán kính mặt đáy chỏm cầu.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích bề mặt của khối chỏm cầu biết nửa đường kính mặt ước dài 10m cùng độ dài chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của chỏm cầu, ta hoàn toàn có thể tích của chỏm ước đã mang lại là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích bề mặt chỏm cầu, ta có diện tích bề mặt chỏm cầu đã mang lại là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương