Khi đk tài khoản Facebook, diễn đàn, tài khoản Game … fan ta hay yêu ước khai báo và xác nhận địa chỉ cửa hàng email. Bạn đã có email chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem hướng dẫn vừa đủ ở đây: https://socialgame.vn/thu-thuat-internet/dang-ky-yahoo-mail/