Excel đến socialgame.vn 365 Excel đến socialgame.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel smartphone Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn không muốn thấy gần như vị trí thập phân không cần thiết trong ô vì chưng chúng làm cho các cam kết tự ###### xuất hiện thêm hoặc nếu chúng ta không đề nghị làm tròn số xuống đúng mực đến mức rất nhỏ, hãy biến hóa định dạng ô để có được số vị trí thập phân mà chúng ta muốn.

Bạn đang xem: Định dạng làm tròn số trong excel

Làm tròn số tới đơn vị chức năng chính sát nhất

Nếu bạn có nhu cầu làm tròn số tới đơn vị chức năng chính gần nhất, chẳng hạn như hàng ngàn, sản phẩm trăm, mặt hàng chục, hàng solo vị, hãy cần sử dụng một hàm vào công thức, hãy có tác dụng theo các bước sau:

Bằng phương pháp dùng một nút:

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân để hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau dấu thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy nhấp chuột mũi tên kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy trực thuộc vào kiểu tài liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Bằng biện pháp dùng hàm vào công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng cách dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ tất cả hai đối số (đối số là phần dữ liệu mà công thức cần phải có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn muốn làm tròn, nó rất có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số sản phẩm công nghệ hai là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số mang lại đó.

Giả sử ô A1 chứa số 823,7825. Để làm tròn số tới đơn vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho công dụng bằng 1.000

Số 823,7825 nằm ngay gần số 1.000 rộng là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm ở chỗ này bởi vì bạn có nhu cầu làm tròn số sang phía trái của dấu thập phân. Điều tương tự như áp dụng mang đến hai công thức tiếp theo làm tròn đến hàng trăm và hàng chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho tác dụng bằng 800

Số 800 gần số 823,7825 rộng là số 900. Shop chúng tôi tin rằng hiện nay bạn đã hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho kết quả bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho công dụng bằng 824

Dùng số 0 để triển khai tròn cho tới chữ số đơn gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho tác dụng bằng 823,8

Dùng số dương làm việc đây để triển khai tròn số tới số vị trí thập phân mà các bạn xác định. Điều tương tự áp dụng đến hai công thức tiếp sau làm tròn đến một trong những phần trăm và một trong những phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng phương pháp dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho tác dụng bằng 4

Làm tròn số xuống bằng cách dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động y như hàm ROUND, chỉ khác là luôn luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân đồ vật ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho công dụng bằng 3,141Bấm vào trong 1 ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy bấm chuột Bộ dựng Công thức.

Thực hiện ngẫu nhiên thao tác như thế nào sau đây:

Để

Trong bộ dựng Công thức, tìm kiếm kiếm rồi bấm đúp vào

Bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn lên. Vào num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên tới số nguyên ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn xuống. Vào num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên tới mức số nguyên ngay sát nhất.

Xem thêm: Cách Chặn Cuộc Gọi Mạng Viettel Ai Cũng Làm Được, Chặn Cuộc Gọi, Tin Nhắn Mạng Viettel

Làm tròn lên một vài trang đều

EVEN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn.

Làm tròn lên tới mức một số lẻ

ODD

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn số cho tới bội số sớm nhất của một trong những khác

MROUND

Bấm vào hộp cạnh bên nhiều, rồi nhập số bạn muốn đặt bội số ngay gần nhất.

Nhấn RETURN .


Bạn có thể đặt vị trí vết thập phân mang định cho các số trong Tùy lựa chọn Excel.

Bấm vào Tùy lựa chọn (Excel.2010 Excel năm 2016 đến 2016) hoặc socialgame.vn Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, bên dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Tự đụng chèn lốt thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương mang lại các chữ số ở bên phải của dấu thấp phân hoặc số âm mang lại các chữ số ở bên trái của dấu thập phân.


Để tạm thời thay thế tùy lựa chọn số chữ số thập phân thế định, hãy nhập vệt thập phân khi chúng ta nhập số.

Để loại trừ dấu thập phân ngoài số mà chúng ta đã nhập có áp dụng số chữ số thập phân cụ định, hãy có tác dụng như sau:

Bấm vào Tùy chọn (Excel.2010 Excel năm 2016 đến 2016) hoặc socialgame.vn Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Tự đụng chèn dấu thập phân.

Trong một ô trống, nhập một vài chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy thuộc vào số chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô nếu như số đựng hai chữ số thập phân và bạn có nhu cầu chuyển số đó thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*
hoặc nhấn CTRL+C.

Trên trang tính, chọn những ô chứa những số bao gồm chữ số thập phân mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong vỏ hộp thoại Dán Đặc biệt, bên dưới Thao tác, bấm vào Nhân.


Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.