... Phóng qua quy trình hô hấpc. Dù không ánh nắng nhìn thấy, cây này vẫn quang đãng hợp dựa vào năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. Khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các ... Của trộn sáng trong quang hợp e. Nó là hợp chất hữu duy nhất trong quang hòa hợp 38.Một quá trình sinh lí xảy ra trong cây sau thời điểm đợc chiếu sáng bằng phổ ánh sáng vừa đủ hoặc bằng tia nắng đỏ ... 9. Câu nào sau đây không đúng cùng với Clorophin :a. Kêt nạp ánh sáng ở vị trí đầu cùng phần cuối của tia nắng nhìn thấyb. thể nhấn năng lợng từ sắc tố không giống nh Carotenoitc. Lúc bị kích phù hợp có...

Bạn đang xem: Đố vui sinh học có đáp án


*

*

*

... Là: # ko năng lực sinh sản sinh dưỡng $ các quan lại sinh dưỡng rất lớn # ko kỹ năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C phần nhiều đúng ***/ gen A 90 vòng xoắn với 20% ađênin ... Tự dưng biến lợi tốt hại đến ruồi giấm? # lợi, vào điều kiện môi trường thiên nhiên DDT.# không lợi, vào điều kiện môi trường xung quanh không DDT.$ lợi trong môi trường thiên nhiên chứa DDT cùng hại trong ... Phái mạnh bộ NST giới tính là YO. $ nam giới cỗ NST nam nữ là XXY. # phái nữ cỗ NST nam nữ là XXX. # phái nữ bộ NST nam nữ là XO. ***/ vào thể dị bội, tế bào sinh dưỡng...
*

*

... NaOH 0,4M. Quý hiếm của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Không còn Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... Na. Câu 20: Oxit của một sắt kẽm kim loại cất 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm tỷ lệ theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. Câu 11: chất X phương pháp phân tử C4H8O2 khi công dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y cách làm C4H7O2Na. X thuộc các loại chất...

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word 2016 Cực Dễ, Lỗi Font Chữ Trong Word 2016


... Thí sinh: Số báo danh: chống thi số: Chữ cam kết của cán cỗ coi thi số 1- 3 - Sở giáo dục đào tạo và đào tạoHng lặng Đề đồng ý . Đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Chuyênnăm học 2007 - 2008Môn: Sinh ... Vì chưng trong quá trình giảm phân đà những biến hóa của các gen;D. Cả A và B đúng. Câu 3. Theo nguyên tắc bổ sung cập nhật trong phân tử ADN thì về mặt số lợng đơn phân những tr-ờng hợp nào sau đây là ... 2008Môn: Sinh học Thời gian: 150 phút (không đề cập giao đề)Ngày thi: 18 mon 7 năm 2007 A. Phần trắc nghiệm một cách khách quan (5,0 điểm)I. HÃy chọn câu trả lời đúng vào tờ bài làm của mình. Câu 1: Các...
... Ngời ta thể nhận biết các người bệnh Đao, Tơcnơ qua(4).- 2 - Sở giáo dục và đào tạo và đào tạoHng lặng Đề thỏa thuận . Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt Chuyênnăm học 2007 - 2008Môn: Sinh học tập Thời ... Vày trong quy trình giảm phân đà những thay đổi của các gen;D. Cả A và B đúng. Câu 3. Theo nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN thì về khía cạnh số lợng solo phân những tr-ờng hợp nào sau đấy là ... Thể nhiều bội. Câu 14. Ưu thay lai biểu thị rõ tốt nhất trong trờng hợp:A. Lai khác thứ; C. Lai không giống dòng;B. Lai giữa những cá thể cùng tầm thường dòng họ; D. Lai không giống loài. Câu 15: Quần xà sinh đồ nào...