Excel đến socialgame.vn 365 Excel mang đến socialgame.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Khi bạn dịch chuyển hoặc coppy các hàng cùng cột, theo mặc định, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép tất cả dữ liệu mà bọn chúng chứa, bao gồm công thức và giá trị kết quả, chú thích, format ô và ô ẩn.

Bạn đang xem: Đổi vị trí 2 ô trong excel

Khi bạn xào nấu các ô tất cả chứa công thức, các tham chiếu ô tương đối sẽ không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của các ô với của ngẫu nhiên ô làm sao trỏ cho tới chúng hoàn toàn có thể hiển thị trường #REF! . Nếu điều đó xảy ra, bạn cũng có thể điều chỉnh những tham chiếu theo cách thủ công. Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục Phát hiện tại lỗi vào công thức.


WindowsWebmacOS

Bạn có thể sử dụng lệnh cắt hoặc lệnh xào nấu để di chuyển hoặc xào nấu các ô, hàng với cột đã chọn nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bởi chuột.

Theo mặc định, Excel hiển thị nút Tùy chọn Dán. Nếu như bạn cần hiển thị lại thư mục, hãy đi mang lại Nâng cao vào Excel chọn. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem Tùy lựa chọn nâng cao.


Di chuyển hoặc coppy hàng cùng cột bằng cách sử dụng lệnh

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để di chuyển hàng hoặc cột, bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào cắt hoặc nhận CTRL+X.

Để coppy hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm sao chép hoặc thừa nhận CTRL+C.

Bấm chuột bắt buộc vào hàng tốt cột dưới hoặc bên yêu cầu vị trí bạn muốn di chuyển hoặc coppy vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn những ô Đã cắt.

Khi các bạn đang xào luộc hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn những ô Đã sao chép.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính giỏi sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển lịch sự sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Lưu ý: Excel sẽ hiển thị viền di hoạt động quanh những ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy dìm Esc.


Di chuyển hoặc xào luộc các hàng và cột bằng cách sử dụng chuột

Theo mặc định, việc sửa bằng phương pháp kéo cùng thả sẽ tiến hành bật để chúng ta có thể dùng chuột để dịch chuyển và coppy các ô.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

giảm và cố kỉnh thế Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành nhỏ trỏ dịch chuyển , hãy kéo hàng hoặc cột cho một địa chỉ khác. Excel cảnh báo bạn nếu như bạn định thay thế cột. Nhận Hủy bỏ để tránh cầm thế.

Sao chép và nắm thế nhấn giữ phím CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ loài chuột trở thành bé trỏ coppy

*
, hãy kéo mặt hàng hoặc cột đến một vị trí khác. Excel sẽ không còn cảnh báo bạn nếu khách hàng định sửa chữa thay thế cột. Dấn CTRL+Z nếu như khách hàng không muốn sửa chữa thay thế hàng hoặc cột.

Cắt với chèn dìm giữ SHIFT trong lúc trỏ vào viền của vùng chọn. Khi nhỏ trỏ trở thành bé trỏ dịch chuyển , hãy kéo mặt hàng hoặc cột đến một địa chỉ khác.

Sao chép và chèn nhận giữ SHIFT cùng CTRL trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi nhỏ trỏ trở thành nhỏ trỏ dịch chuyển , hãy kéo hàng hoặc cột cho một vị trí khác.


Lưu ý: Hãy bảo đảm an toàn rằng chúng ta nhấn giữ lại ctrl hoặc SHIFT trong khi thực hiện thao tác làm việc kéo và thả. Nếu bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước lúc nhả nút chuột, các bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột nỗ lực vì coppy chúng.


Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay xào luộc các hàng với cột không liền kề bởi chuột.


Chỉ xào luộc các ô hiển thị

Nếu một vài ba ô, sản phẩm hoặc cột bên trên trang tính không được hiển thị, bạn cũng có thể chọn sao chép tất cả những ô hoặc chỉ xào nấu các ô hiển thị. Ví dụ: chúng ta có thể chọn chỉ xào nấu dữ liệu cầm tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm và Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

*

Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những ô nhìn thấy, rồi bấm OK.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm sao chép hoặc nhận Ctrl+C. .

Chọn ô bên trên cùng mặt trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính giỏi sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm , bấm vào hoặc nhận Ctrl+V.Nếu bạn click chuột mũi tên bên dưới Dán , chúng ta có thể chọn xuất phát điểm từ 1 vài tùy lựa chọn dán để vận dụng cho vùng chọn của mình.

Excel đang dán dữ liệu đã xào luộc vào các cột hoặc những hàng liên tiếp. Nếu vùng dán tất cả chứa những cột cùng hàng ẩn, chúng ta có thể phải diệt ẩn vùng dán để xem tất cả các ô đang sao chép.

Khi bạn coppy hoặc dán tài liệu ẩn hoặc sẽ lọc vào một ứng dụng khác hoặc một phiên bạn dạng Excel không giống thì chỉ các ô hiển thị mới được sao chép.


Ngăn cấm đoán ô trống đã xào nấu thay nỗ lực dữ liệu

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm , bấm sao chép hoặc dấn Ctrl+C.

Chọn ô bên trên cùng mặt trái của vùng dán.

Trên tab Trang đầu , trong team Bảng tạm, bấm chuột mũi tên bên dưới Dán , rồi bấm Dán Đặc biệt.

Chọn hộp kiểm Bỏ qua ô trống.


Chỉ di chuyển hoặc coppy nội dung của một ô

Bấm đúp loài chuột vào ô gồm chứa dữ liệu bạn muốn di đưa hoặc sao chép. Bạn cũng có thể chỉnh sửa cùng chọn dữ liệu ô trong thanh công thức.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một vào các thao tác sau:

Để dịch chuyển lựa chọn, bấm vào cắt hoặc thừa nhận Ctrl+X.

Để xào luộc vùng chọn, bấm Sao hoặc thừa nhận Ctrl+C.

Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký từ bỏ hoặc bấm lưu ban chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc coppy dữ liệu.

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm , bấm vào hoặc dìm Ctrl+V.

Nhấn ENTER.


Lưu ý: Khi các bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc dìm F2 để sửa ô hiện tại hoạt, những phím mũi tên chỉ chuyển động trong ô đó. Để dùng những phím mũi tên để dịch rời đến một ô khác, thứ nhất nhấn Enter để chấm dứt việc biến đổi ô hiện hoạt.


Chỉ coppy giá trị ô, định hình ô hoặc công thức

Khi dán tài liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện ngẫu nhiên thao tác làm sao sau đây:

Chỉ dán định dạng ô, như màu fonts hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

Chuyển đổi mọi cách làm trong ô sang những giá trị đo lường mà không ghi đè lên trên định dạng vẫn có.

Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Quy trình

Trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm , bấm sao chép hoặc thừa nhận Ctrl+C. 

Chọn ô ở góc trên phía trái vùng dán hoặc ô trên đó bạn muốn dán giá bán trị, định dạng ô hoặc công thức.

Trên tab Trang đầu , trong đội Bảng tạm, click chuột mũi tên bên dưới Dán , rồi thực hiện một vào các làm việc sau:

Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Định dạng.

Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.

Xem thêm: Sim Số Đẹp Vinaphone Đầu Số 01244 Đổi Thành Gì Khi Chuyển 11 Số Thành 10 Số?


Sao chép cài đặt độ rộng ô

Khi bạn dán tài liệu đã sao chép, dữ liệu được dán đã dùng thiết đặt độ rộng cột của các ô đích. Để sửa độ rộng cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo quá trình này.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Để dịch rời ô, bấm vào cắt hoặc nhận Ctrl+X.

Để xào nấu ô, hãy bấm Sao hoặc dìm Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính xuất xắc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển quý phái sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, click chuột mũi tên mặt dưới Dán , rồi bấm duy trì Chiều rộng lớn Cột Nguồn.


Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh giảm hoặc lệnh xào nấu để di chuyển hoặc coppy các ô, hàng và cột đã lựa chọn nhưng bạn có thể di gửi hoặc xào luộc chúng bởi chuột.


Di chuyển hoặc xào nấu hàng và cột bằng phương pháp sử dụng lệnh

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để dịch chuyển hàng hoặc cột, bên trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, bấm vào giảm hoặc dấn CTRL+X.

Để xào luộc hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm sao chép hoặc nhận CTRL+C.

Bấm chuột đề xuất vào hàng xuất xắc cột dưới hoặc bên buộc phải vị trí bạn muốn di gửi hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

Khi các bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, nhấp chuột Chèn những ô Đã cắt.

Khi bạn đang xào nấu hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn các ô Đã sao chép.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính tuyệt sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Lưu ý: Excel đang hiển thị viền di hoạt động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy vứt viền di chuyển, hãy nhận Esc.


Di chuyển hoặc xào nấu các hàng cùng cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Hãy thực hiện trong những thao tác sau:

cắt và chèn Trỏ tới viền của vùng chọn. Khi con trỏ biến chuyển một nhỏ trỏ , hãy kéo sản phẩm hoặc cột đó mang đến một vị trí khác

Cắt và cố gắng thế nhấn giữ SHIFT trong khi trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở nên một bé trỏ di , hãy kéo hàng hoặc cột mang đến một địa điểm khác. Excel lưu ý bạn nếu bạn định sửa chữa một sản phẩm hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ nhằm tránh vắt thế.

Sao chép cùng chèn dấn giữ phím CTRL trong lúc trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ biến hóa một con trỏ di , hãy kéo hàng hoặc cột mang lại một địa chỉ khác.

Sao chép và cầm cố thế dấn giữ SHIFT và CTRL trong lúc trỏ vào viền của vùng chọn. Khi nhỏ trỏ biến chuyển một bé trỏ di , hãy kéo hàng hoặc cột cho một vị trí khác. Excel lưu ý bạn nếu như bạn định thay thế một sản phẩm hoặc cột. Nhận Hủy bỏ để tránh vậy thế.


Lưu ý: Hãy đảm bảo an toàn rằng bạn nhấn duy trì ctrl hoặc SHIFT trong lúc thực hiện thao tác kéo với thả. Nếu như bạn nhả CTRL hoặc SHIFT trước khi nhả nút chuột, các bạn sẽ di ship hàng hoặc cột cầm cố vì xào nấu chúng.


Lưu ý: Bạn ko thể dịch rời hay xào luộc các hàng và cột ko liền kề bởi chuột.


Chỉ dịch rời hoặc sao chép nội dung của một ô

Bấm đúp loài chuột vào ô bao gồm chứa dữ liệu bạn có nhu cầu di đưa hoặc sao chép. Chúng ta có thể chỉnh sửa và chọn tài liệu ô trong thanh công thức.

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một vào các thao tác sau:

Để di chuyển lựa chọn, bấm vào cắt hoặc dấn Ctrl+X.

Để xào luộc vùng chọn, bấm Sao hoặc thừa nhận Ctrl+C.

Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký trường đoản cú hoặc bấm đúp chuột vào trong 1 ô khác để di chuyển hoặc xào luộc dữ liệu.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào hoặc thừa nhận Ctrl+V.

Nhấn ENTER.


Lưu ý: Khi chúng ta bấm lưu ban chuột vào một ô hoặc nhấn F2 nhằm sửa ô hiện nay hoạt, những phím mũi thương hiệu chỉ vận động trong ô đó. Để dùng các phím mũi thương hiệu để di chuyển đến một ô khác, thứ nhất nhấn Enter để chấm dứt việc thay đổi ô hiện nay hoạt.


Chỉ xào luộc giá trị ô, định dạng ô hoặc công thức

Khi dán tài liệu đã sao chép, chúng ta cũng có thể thực hiện ngẫu nhiên thao tác như thế nào sau đây:

Chỉ dán định hình ô, như màu font hoặc màu sắc tô (và ko dán nội dung của những ô).

Chuyển thay đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị đo lường và thống kê mà ko ghi đè lên trên định dạng đã có.

Chỉ dán phương pháp (và không dán những giá trị tính toán).

Quy trình

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm , bấm sao chép hoặc dìm Ctrl+C. 

Chọn ô ở góc cạnh trên phía bên trái vùng dán hoặc ô trên đó bạn có nhu cầu dán giá trị, định hình ô hoặc công thức.

Trên tab Trang đầu , trong đội Bảng tạm, bấm chuột mũi tên mặt dưới Dán , rồi tiến hành một trong các làm việc sau:

Để chỉ dán giá trị, hãy bấm Dán giá trị.

Để dán hướng dẫn và chỉ định dạng ô, hãy bấm DánĐịnh dạng

Để chỉ dán công thức, hãy bấm DánCông thức


Bạn rất có thể di đưa hoặc coppy các ô, hàng và cột vẫn chọn bằng phương pháp sử dụng loài chuột và Hoán đổi.


Di gửi hoặc xào nấu ô

Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di gửi hoặc sao chép.

Trỏ tới viền của ô hoặc dải ô chúng ta đã chọn.

Khi nhỏ trỏ biến hóa hình , hãy tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Để

Thực hiện nay như sau

Di gửi ô

Kéo các ô cho một vị trí khác.

Sao chép ô

Nhấn và giữ OPTION cùng kéo những ô đến một địa chỉ khác.


Lưu ý: Khi chúng ta kéo hoặc dán các ô vào địa điểm mới, ví như có dữ liệu hiện có trước tại vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.


Di gửi hoặc xào luộc hàng hoặc cột

Chọn sản phẩm hoặc cột mà bạn có nhu cầu di đưa hoặc sao chép.

Trỏ cho tới viền của ô hoặc dải ô các bạn đã chọn.

Khi nhỏ trỏ thay đổi hình , hãy triển khai một vào các thao tác sau:

Để

Thực hiện tại như sau

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo mặt hàng hoặc cột mang đến một địa chỉ khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn và giữ OPTION với kéo mặt hàng hoặc cột mang lại một vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa những hàng hoặc cột hiện có

Nhấn giữ lại SHIFT và kéo sản phẩm hoặc cột của người tiêu dùng giữa những hàng hoặc cột hiện nay có. Excel tạo khoảng trống cho mặt hàng hoặc cột mới.


Chuyển thay đổi cột thành sản phẩm hoặc sản phẩm thành cột

Sao chép các hàng hoặc cột mà bạn có nhu cầu hoán đổi.

Chọn ô đích (ô thứ nhất của mặt hàng hoặc cột mà bạn có nhu cầu dán tài liệu của mình) cho những hàng hoặc cột mà bạn đang chuyển đổi.

Trên tab Trang đầu , bên dưới Chỉnh sửa, bấm chuột mũi tên bên cạnh Dán, rồi bấm vào Hoán đổi.

*


Lưu ý: Các cột và hàng chẳng thể chờm lấp. Ví dụ: nếu như khách hàng chọn quý hiếm trong Cột C và nỗ lực dán các giá trị kia vào sản phẩm chờm phủ Cột C, thì Excel sẽ hiện thông báo lỗi. Quanh vùng đích của cột hoặc mặt hàng được dán yêu cầu nằm ngoài những giá trị gốc.


Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia socialgame.vn Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn vẫn muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)Bạn rất có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)
Bạn thích hợp đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến yêu cầu của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
socialgame.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © socialgame.vn 2022