sở hữu về

Tôi đang đọc với hiểu các tuyên tía miễn trừ trách nhiệm tiếp sau đây và mong ước tải về phần mềm được hướng dẫn và chỉ định


OS

Windows server 2022 Windows vps 2019 (x64) Windows Server 2016 (x64) Windows server 2012 R2 (x64) Windows server 2012 (x64) Windows hệ thống 2008 R2 (x64) Windows vps 2008 (x64) Windows server 2003 R2 (x64) Windows hệ thống 2003 (x64) Windows 11 Windows 10 (x64) Windows 8.1 (x64) Windows 8 (x64) Windows 7 (x64) Windows Vista (x64) Windows XP (x64)

hướng dẫn thiết đặt

*Precaution When Using a USB ConnectionDisconnect the USB cable that connects the device & computer before installing the driver.Connect the USB cable after installing the driver.Driver và application software files have been compressed.The following instructions show you how to tải về the compressed files & decompress them.1. To download files, click the file link, select , và specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).3. Double-click the files to lớn decompress them. A new thư mục will be created in the same folder.The new thư mục will have the same name as the compressed file.4. Double-click the decompressed Setup.exe tệp tin to start installation.

Bạn đang xem: Tải driver canon lbp 3300 win 10, 7


tin tức tập tin

thương hiệu tập tin: LBP3300_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe Phiên phiên bản tập tin: R1.50V3.30 kích cỡ tập tin: 11752KB

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các phần mềm, lịch trình (bao bao gồm nhưng giới hạn max trình điều khiển), tệp, tài liệu, giải đáp sử dụng, lí giải hoặc ngẫu nhiên tài liệu nào không giống (gọi thông thường là "Nội dung") được cung cấp trên website này trên đại lý "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và những công ty liên kết của mình ("Canon") không bảo vệ dưới ngẫu nhiên hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ bỏ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được biểu hiện rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, mà lại không giới hạn, những đảm bảo an toàn được ý niệm về kĩ năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích ví dụ và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trọng trách cập nhật, sửa chữa hoặc cung cấp Nội dung.

Canon bảo lưu toàn bộ các pháp quyền, quyền thiết lập và quyền thiết lập trí tuệ có tương quan trong Nội dung. Chúng ta có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục tiêu sử dụng cá nhân, phi dịch vụ thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không còn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào tương quan đến Nội dung, (bao gồm, cơ mà không giới hạn, thiệt hại con gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc đầy đủ thiệt sợ hãi ngẫu nhiên).

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Về Usb Đơn Giản Và Tiện Lời Nhất, Cách Tải Nhạc Từ Máy Tính Về Usb

Bạn không được phân phối, gửi nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất phiên bản hoặc chuyển giao Nội dung cho ngẫu nhiên bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để bạn khác) sao chép, sửa đổi, format lại, tách bóc rời, dịch ngược hoặc hòn đảo ngược chuyên môn hoặc tạo thành các vật phẩm phái sinh tự Nội dung, cục bộ hoặc một phần.

Bạn đồng ý không nhờ cất hộ hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban sơ bạn dành được Nội dung kia đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm ngẫu nhiên luật, tinh giảm và nguyên tắc nào.

Bằng việc thực hiện tải xuống Nội dung, bạn gật đầu đồng ý bị ràng buộc do những lao lý trên cũng như tất cả các luật cùng quy định áp dụng cho vấn đề bạn cài xuống và thực hiện Nội dung.