Excel cho socialgame.vn 365 Excel mang lại socialgame.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Những thủ thuật đếm ký tự trong microsoft excel bạn nên biết

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn hy vọng tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một số trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu vào bảng dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong những ô tự A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong những ô từ A2 cho tới A5. Công dụng là 3. Cách làm này sử dụng COUNTIF hai lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Thế Giới Hoạt Hình Chú Vịt Donald Tổng Hợp, Vịt Donald Tổng Hợp

Không trả về hiệu quả khi bạn hy vọng đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và các ô được tính toán. Để tuấn kiệt này hoạt động, sổ thao tác khác cần được mở.

Những phương pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp với một ký tự hiếm hoi bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm hồ hết trường hợp gồm "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc ký kết tự ko in ra. Một trong những trường thích hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về giá trị không ước ao muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi có tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi đã đặt thương hiệu trong cách làm (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể phía bên trong trang tính hiện tại tại, một trang tính khác trong thuộc sổ thao tác hoặc tự sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do tín đồ dùng xác định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác làm việc socialgame.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu phông chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô nỗ lực thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.