Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng sinh hoạt trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời gian giữa nhì thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ share cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa phần đông các tin tức về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm đếm số ngày trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá chỉ trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và nhận được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dấn được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính thời gian giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây thân hai thời gian trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và thừa nhận được tác dụng là 154760085

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và dấn được tác dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhấn được hiệu quả là 58

Tính số ngày thân hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được công dụng là 1791

Trước khi share một công thức tổng quát cho hồ hết trường hợp chúng ta cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ bài viết này, sự chia sẻ là mối cung cấp khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những bài viết thế này

Tính thời gian tổng hòa hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được tác dụng như mong muốn muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, chúng ta hãy có tác dụng quen với cùng một số quy cầu định dạng của hàm này.

Xem thêm: Cách Hoán Đổi Vị Trí 2 Ô Trong Excel Nhanh Chóng, Đơn Giản, Di Chuyển Hoặc Sao Chép Ô, Hàng Và Cột


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số lắp thêm nhất rõ ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì họ sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, bọn họ muốn format thời gian. Vậy nên họ sẽ tìm hiểu thêm 1 số ví dụ như sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ cùng phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình đang cung cấp cho bạn thêm một lấy một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, họ có 2 phương pháp làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu

Kết quả giống như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, tuy thế dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ thực hiện hàm đào thải phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên lý tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ bên cạnh số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với phương pháp này, các bạn cũng có thể vận dụng linh động cho các bước của mình.

Để có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà lại còn đề xuất sử dụng tốt cả các công gắng của Excel. đa số hàm nâng cao giúp áp dụng xuất sắc vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những chính sách thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…