Trong nội dung bài viết này, socialgame.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách tính được giá trị bự nhất, giá trị nhỏ dại nhất thoả mãn các điều khiếu nại một cách đúng chuẩn và công dụng với các hàm MIN, MAX kết hợp hàm IF, hàm MINIFS, MAXIFS. Ngoài ra bạn cũng có thể tải file mẫu mã để thực hành thực tế tại đường link phía cuối nội dung bài viết này.

Hướng dẫn cách tính MIN, MAX theo điều kiện

Trong các bước hàng ngày song khi bọn họ cần cần đưa ra phần đa tính toán, thống kê số liệu về vận động sản xuất kinh doanh của đơn vị chức năng mình.

Xem thêm:

Với các thống kê thường được sử dụng như tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận, hay doanh thu lớn nhất, bé nhất,….những yêu cầu như thế phần nhiều đơn vị nào cũng cần yêu cầu thực hiện

Cách tính giá chỉ trị lớn nhất theo điều kiện

Để làm được điều này, socialgame.vn đưa ra một ví dụ nhằm cho các bạn hình dung được thuận tiện như sau: Ta có bảng danh sách những hàng hoá và con số của sản phẩm hoá. Trả sử bây giờ có yêu thương cầu xác minh số lượng lớn nhất của hàng hoá A chẳng hạn thì ta sẽ cách xử lý như làm sao đây???

Trong Excel chúng ta có hàm MAX để khẳng định giá trị khủng nhất. Đúng là ta áp dụng hàm này nhưng sẽ sở hữu các kết hợp như nào để thoả mãn được điều kiện tên sản phẩm hoá là hàng hoá A đây