*
: Tính nghịch hòn đảo phép đổi khác Fisher.

Bạn đang xem: Hàm thống kê trong excel 2003

Thường dùng làm phân tích mối đối sánh giữa những mảng số liệu…GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative) : Trả về phân phối tích lũy gamma. Rất có thể dùng để nghiên cứu có phân bổ lệchGAMMAINV (probability, alpha, beta) : Trả về nghịch đảo của bày bán tích lũy gamma.GAMMLN (x) : Tính logarit thoải mái và tự nhiên của hàm gammaHYPGEOMDIST (number1, number2, ...) : Trả về bày bán siêu bội (xác suất của một số trong những lần thành công xuất sắc nào đó…)LOGINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch hòn đảo của hàm triển lẵm tích lũy lognormal của x (LOGNORMDIST)LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev) : Trả về triển lẵm tích lũy lognormal của x, trong các số ấy logarit tự nhiên và thoải mái của x hay được triển lẵm với các tham số mean và standard_dev.NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Trả về bày bán nhị thức âm (trả về xác suất mà sẽ có number_f lần thất bại trước khi có number_s lần thành công, khi tỷ lệ không thay đổi của một lần thành công là probability_s)NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative) : Trả về phân phối chuẩn chỉnh (normal distribution). Thường xuyên được áp dụng trong câu hỏi thống kê, có cả việc kiểm tra mang thuyếtNORMINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩnNORMSDIST (z) : Trả về hàm bày bán tích lũy chuẩn chỉnh tắc (standard normal cumulative distribution function), là phân phối gồm trị trung bình cùng là zero (0) với độ lệch chuẩn chỉnh là 1NORMSINV (probability) : Tính nghịch đảo của hàm bày bán tích lũy chuẩn tắcPOISSON (x, mean, cumulative) : Trả về triển lẵm poisson. Thường dùng để ước tính số lượng biến cầm sẽ xẩy ra trong một khoảng thời gian nhất địnhPROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit) : Tính phần trăm của những trị vào dãy nằm trong lòng hai giới hạnSTANDARDIZE (x, mean, standard_dev) : Trả về trị chuẩn hóa trường đoản cú phân phối biểu lộ bởi mean với standard_devTDIST (x, degrees_freedom, tails) : Trả về xác suất của phân phối Student (phân phối t), trong những số đó x là giá trị tính từ t cùng được dùng để làm tính xác suất.TINV (probability, degrees_freedom) : Trả về cực hiếm t của phân phối Student.TTEST (array1, array2, tails, type) : Tính xác xuất kết hợp với phép thử Student.WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative) : Trả về phân phối Weibull.

Xem thêm: Bộ Hình Ảnh Thất Tình Buồn Chia Tay Người Yêu Chạm Đáy Nỗi Đau

Thường sử dụng trong phân tích độ tin cậy, như tính tuổi thọ vừa đủ của một thiết bị.ZTEST (array, x, sigma) : Trả về tỷ lệ một phía của phép thử z.NHÓM HÀM EXCEL VỀ TƯƠNG quan tiền VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNHCORREL (array1, array2) : Tính hệ số đối sánh tương quan giữa nhị mảng để khẳng định mối quan hệ của hai đặc tínhCOVAR (array1, array2) : Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình những tích số đóFORECAST (x, known_y"s, known_x"s) : đo lường hay dự kiến một quý giá tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện nay có, bằng cách thức hồi quy tuyến tínhGROWTH (known_y"s, known_x"s, new_x"s, const) : tính toán sự lớn lên dự loài kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng những dữ kiện hiện nay có.INTERCEPT (known_y"s, known_x"s) : Tìm nút giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x cùng y cho trướcLINEST (known_y"s, known_x"s, const, stats) : Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương buổi tối thiểu (least squares) nhằm tính đường thẳng thích hợp nhất với dữ liệu, rồi trả về mảng mô tả đường thẳng đó. Luôn luôn dùng hàm này ở dạng cách làm mảng.LOGEST (known_y"s, known_x"s, const, stats) : cần sử dụng trong phân tích hồi quy. Hàm sẽ tính con đường cong hàm mũ cân xứng với tài liệu được cung cấp, rồi trả về mảng gía trị diễn tả đường cong đó. Luôn luôn dùng hàm này ngơi nghỉ dạng công thức mảngPEARSON (array1, array2) : Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r), một chỉ mục không đồ vật nguyên, trong tầm từ -1 đến 1, đề đạt sự mở rộng quan hệ đường tính giữa hai tập số liệuRSQ (known_y"s, known_x"s) : Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r), thông qua các điểm dữ liệu trong known_y"s cùng known_x"sSLOPE (known_y"s, known_x"s) : Tính thông số góc của mặt đường hồi quy tuyến đường tính thông qua các điềm dữ liệu.STEYX (known_y"s, known_x"s) : Trả về không nên số chuẩn chỉnh của trị dự kiến y so với mỗi trị x vào hồi quy.TREND (known_y"s, known_x"s, new_x"s, const) : Trả về các trị theo xu thay tuyến tínhCÁC HÀM EXCEL QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ DANH SÁCH - DATABASE và LIST MANAGAMENT FUNCTIONSNói chung về những Hàm thống trị Cơ sở tài liệu và Danh sáchDAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị vào một cột của danh sách hay các trị của một cửa hàng dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DCOUNT (database, field, criteria) : Đếm những ô cất số liệu trong một cột của danh sách hay những trị của một đại lý dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DCOUNTA (database, field, criteria) : Đếm những ô "không rỗng" vào một cột của list hay các trị của một đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DGET (database, field, criteria) : Trích một giá chỉ trị xuất phát điểm từ một cột của một danh sách hay đại lý dữ liệu, khớp với điều kiện được chỉ định.DMAX (database, field, criteria) : Trả về trị lớn số 1 trong một cột của một list hay của một đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DMIN (database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ tuổi nhất trong một cột của một list hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DRODUCT (database, field, criteria) : Nhân những giá trị trong một cột của một danh sách hay của một cửa hàng dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.DSTDEV (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn chỉnh của một tập phù hợp theo mẫu, bằng phương pháp sử dụng những số liệu vào một cột của một danh sách hay của một các đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DSTDEVP (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập phù hợp theo toàn cục các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu vào một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DSUM (database, field, criteria) : Cộng những số trong một cột của một list hay của một cửa hàng dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DVAR (database, field, criteria) : Ước lượng sự trở thành thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng những số liệu trong một cột của một danh sách hay của một các đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.DVARP (database, field, criteria) : thống kê giám sát sự biến thiên của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp, bằng cách sử dụng những số liệu trong một cột của một danh sách hay của một đại lý dữ liệu, theo một đk được chỉ định.Một số ví dụ về kiểu cách dùng Criteria để nhập điều kiệnGETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong report PivotTable. Hoàn toàn có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết tự một report PivotTable, với đk là buộc phải thấy được tài liệu tổng kết trường đoản cú trong report đó.CÁC HÀM EXCEL KỸ THUẬT - ENGINEERING FUNCTIONSBESSELI (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi In(x)BESSELJ (x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x)BESSELK (x, n) : Trả về hàm Bessel đổi khác Kn(x)BESSELY (x, n) : Trả về hàm Bessel Yn(x), có cách gọi khác là hàm Weber xuất xắc NeumannBIN2DEC (number) : Đổi số nhị phân ra số thập phânBIN2HEX (number, places) : Đổi số nhị phân ra số thập lục phânBIN2OCT (number, places) : Đổi số nhị phân ra số bát phânCOMPLEX (real_num, i_num, suffix) : Đổi số thực cùng số ảo thành số phứcCONVERT (number, form_unit, to_unit) : Đổi một trong những từ hệ giám sát này sang trọng hệ đo lường và thống kê khácDEC2BIN (number, places) : Đổi số thập phân ra số nhị phânDEC2HEX (number, places) : Đổi số thập phân ra số thập lục phânDEC2OCT (number, places) : Đổi số thập phân ra số bát phânDELTA (number1, number2) : soát sổ xem hai quý hiếm có cân nhau hay khôngERF (lower_limit, upper_limit) : Trả về hàm Error (tính tích phân giữa cận dưới cùng cận trên)ERFC (x) : Trả về hàm bù Error (tính tích phân thân x và vô cực)GESTEP (number, step) : kiểm soát xem một trong những có to hơn một giá trị giới hạn nào đó hay khôngHEX2BIN (number, places) : Đổi số thập lục phân ra số nhị phânHEX2DEC (number) : Đổi số thập lục phân ra số thập phânHEX2OCT (number, places) : Đổi số thập lục phân ra số chén bát phânIMABS (inumber) : Trả về trị tuyệt vời của một số trong những phứcIMAGINARY (inumber) : Trả về hệ số ảo của một số phứcIMARGUMENT (inumber) : Trả về đối số θ (theta), là 1 trong góc tính theo radianIMCONJUGATE (inumber) : Trả về số phức phối hợp của một trong những phứcIMCOS (inumber) : Trả về cosine của một vài phứcIMDIV (inumber1, inumber2) : Tính yêu đương số (kết quả của phép chia) của nhì số phứcIMEXP (inumber) : Trả về số mũ của một trong những phứcIMLN (inumber) : Trả về logarite tự nhiên và thoải mái của một vài phứcIMLOG10 (inumber) : Trả về logarite thập phân của một số trong những phứcIMLOG2 (inumber) : Trả về logarite cơ số 2 của một số trong những phứcIMPOWER (inumber, number) : Tính lũy quá của một vài phứcIMPRODUCT (inumber1, inumber2,...) : Tính tích số của 2 cho 255 số phức với nhauIMREAL (inumber) : Trả về hệ số thực của một số trong những phứcIMSIN (inumber) : Trả về sine của một số trong những phứcIMSQRT (inumber) : Trả về căn bậc 2 của một số trong những phứcIMSUB (inumber1, inumber2) : Tính hiệu số của hai số phứcIMSUM (inumber1, inumber2,...) : Tính tổng của 2 cho 255 số phứcOCT2BIN (number, places) : Đổi số bát phân ra số nhị phânOCT2DEC (number) : Đổi số bát phân ra số thập phânOCT2HEX (number, places) : Đổi số chén bát phân ra số thập lục phânCÁC HÀM EXCEL TÀI CHÍNH - FINANCIAN FUNCTIONSACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy mang lại một thị trường chứng khoán trả lãi theo định kỳACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy so với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạnAMORDEGRC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tùy theo thời hạn thực hiện của gia tài (sử dụng trong các khối hệ thống kế toán theo phong cách Pháp)AMORLINC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tài chính (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo phong cách Pháp)COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày tính từ lúc đầu kỳ lãi cho tới ngày kết toánCOUPDAYS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày trong kỳ lãi bao hàm cả ngày kết toánCOUPDAYSCN (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ thời điểm ngày kết toán cho tới ngày tính lãi kế tiếpCOUPNCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một số lượng thể hiện nay ngày tính lãi tiếp đến kể trường đoản cú sau ngày kết toánCOUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi vay phải trả vào khoảng từ thời điểm ngày kết toán cho ngày đáo hạnCOUPPCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một số lượng thể hiện nay ngày thanh toán lãi lần trước, trước thời gian ngày kết toánCUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính chiến phẩm tích lũy đề xuất trả so với khoản vay vào khoảng thời hạn giữa start_period với end_periodCUMPRINC (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy đề nghị trả so với khoản vay trong khoảng thời hạn giữa start_period với end_periodDB (cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao mang lại một tài sản sử dụng cách thức số dư giảm dần theo một mức thắt chặt và cố định (fixed-declining balance method) vào một khoảng thời hạn xác định.DDB (cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao cho một gia tài sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay bớt dần theo một phần trăm nào đó, vào một khoảng thời gian xác định.DISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính phần trăm chiết khấu của một bệnh khoánDOLLARDE (fractional_dollar, fraction) : thay đổi giá dollar sống dạng phân số sang giá dollar ngơi nghỉ dạng thập phânDOLLARFR (decimal_dollar, fraction) : chuyển đổi giá dollar sinh hoạt dạng thập phân số sang giá dollar nghỉ ngơi dạng phân sốDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa vào đồng mệnh giá bán $100 (thời hạn hiệu lực hiện hành là vừa phải trọng giá trị lúc này của dòng luân chuyển tiền mặt và được sử dụng làm thước đo về sự phản hồi làm chuyển đổi lợi nhuận của quý hiếm trái phiếu)EFFECT (nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tế hằng năm, biết trước lãi suất vay danh nghĩa hằng năm với tổng số kỳ giao dịch lãi kép từng nămFV (rate, nper, pmt, pv, type) : Tính cực hiếm kỳ hạn của sự chi tiêu dựa trên việc chi trả thắt chặt và cố định theo kỳ và lãi suất cố địnhFVSCHEDULE (principal, schedule) : Tính quý giá kỳ hạn của một vốn thuở đầu sau khi vận dụng một chuỗi các lãi suất kép (tính quý hiếm kỳ hạn cho một đầu tư chi tiêu có lãi suất vay thay đổi)INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất cho một bệnh khoán đầu tư toàn bộIPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả về khoản thanh toán giao dịch lãi đến một chi tiêu dựa trên vấn đề chi trả cố định và thắt chặt theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổiIRR (values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu rượu cồn tiền khía cạnh được biểu thị bởi những trị sốISPMT (rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi đã trả trên một kỳ làm sao đó so với một khoản vay có lãi suất không đổi, sau thời điểm đã trừ số chi phí gốc yêu cầu trả mang đến kỳ đó.MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa thay đổi cho kinh doanh chứng khoán dựa trên đồng mệnh giá bán $100MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi giao vận tiền phương diện theo chu kỳNOMINAL (effect_rate, npery) : Tính lãi suất vay danh nghĩa hằng năm, biết trước lãi suất thực tế và những kỳ tính lãi kép mỗi nămNPER (rate, pmt, pv, fv, type) : Tính số kỳ hạn nhằm trả khoản vay mượn trong đầu tư dựa trên từng chu kỳ, số chi phí trả và tỷ suất lợi tức cố địnhNPV (rate, value1, value2, ...) : Tính hiện giá bán ròng của một khoản đầu tư bằng cách sử dụng xác suất chiếu khấu với các chi khoản trả kỳ hạn (trị âm) và thu nhập (trị dương)ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính quý hiếm trên mỗi đồng mệnh giá bán $100 của đầu tư và chứng khoán có kỳ thứ nhất lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)ODDFYIELD (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Trả về roi của một thị trường chứng khoán có kỳ tính lãi thứ nhất là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính cực hiếm trên từng đồng mệnh giá bán $100 của chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu sau cùng là lẻ (ngắn hạn hay lâu năm hạn)ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi tức đầu tư của kinh doanh chứng khoán có kỳ sau cuối là lẻ (ngắn hạn hay lâu năm hạn)PMT (rate, nper, pv, fv, type) : Tính tiền yêu cầu trả đối với khoản vay mượn có lãi vay không thay đổi và đưa ra trả số đông đặnPPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Tính khoản vốn thanh toán giao dịch trong một kỳ hạn sẽ cho so với một khoản đầu tư, trong những số ấy việc bỏ ra trả được thực hiện đều đặn theo chu kỳ với một lãi suất không đổiPRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá bán trị kinh doanh thị trường chứng khoán trên đồng mệnh giá chỉ $100, thanh toán chiến phẩm theo chu kỳPRICEDISC (settlement, maturity, discount, redemption, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán đã tách khấuPRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) : Tính quý hiếm trên đồng mệnh giá chỉ $100 của một thị trường chứng khoán phải thanh toán giao dịch lãi vào trong ngày đáo hạnPV (rate, nper, pmt, fv, type) : Tính giá bán trị lúc này của một khoản đầu tưRATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess) : Tính lãi suất vay mỗi kỳ trong một niên kimREVEICED (settlement, maturity, investment, discount, basis) : Tính số tiền nhận thấy vào kỳ hạn giao dịch cho một hội chứng khoán đầu tư chi tiêu toàn bộSLN (cost, salvage, life) : Tính túi tiền khấu hao (theo phương thức đường thẳng) của một gia tài trong một kỳSYD (cost, salvage, life, per) : Tính khấu hao theo giá trị còn sót lại của tài sản trong chu kỳ xác địnhTBILLEQ (settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận khớp ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạcTBILLPRICE (settlement, maturity, discount) : Tính quý hiếm đồng mệnh giá bán $100 mang lại trái phiếu kho bạcTBILLYIELD (settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận mang lại trái phiếu kho bạcVDB (cost, salvage, life, start_period, end_period, factor, no_switch) : Tính khấu hao gia sản sử dụng trong tương đối nhiều kỳXIRR (values, dates, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho 1 loạt lưu đụng tiền mặt không định kỳXNPV (rate, values, dates) : Tính tỷ giá ròng cho 1 dãy lưu đụng tiền khía cạnh không định kỳYIELD (settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận đối với chứng khoán trả lãi theo định kỳYIELDDISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính lợi nhuận từng năm cho kinh doanh thị trường chứng khoán đã phân tách khấuYIELDMAT (settlement, maturity, issue, rate, pr, basis) : Tính lợi nhuận từng năm của kinh doanh thị trường chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạnCác hàm Excel lượng giác - TRIGONOMETRIC FUNCTIONSACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 mang đến 1ACOSH (number) : Trả về một quý giá radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số to hơn hoặc bởi 1ASIN (number) : Trả về một giá trị radian phía trong đoạn từ bỏ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, giỏi nghịch hòn đảo sine của một trong những nằm trong vòng từ -1 mang lại 1ASINH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch hòn đảo sine-hyperbol của một sốATAN (number) : Trả về một quý hiếm radian nằm trong tầm từ -Pi/2 cho Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một sốATAN2 (x_num, y_num) : Trả về một quý hiếm radian nằm trong vòng (nhưng ko bao gồm) từ -Pi mang đến Pi, là arctang, tuyệt nghịch đảo tang của một điểm bao gồm tọa độ x cùng yATANH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số trong những nằm trong khoảng từ -1 đến 1COS (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một sốCOSH (number) : Trả về một quý giá radian, là cosine-hyperbol của một sốDEGREES (angle) : thay đổi số đo của một góc trường đoản cú radian lịch sự độRADIANS (angle) : biến hóa số đo của một góc từ độ sang radianSIN (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một sốSINH (number) : Trả về một cực hiếm radian, là sine-hyperbol của một sốTAN (number) : Trả về một quý hiếm radian, là tang của một sốTANH (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số