Tuy nhiên, khi thao tác làm việc với dữ liệu Excel, bên cạnh công thức tính mức độ vừa phải cộng 1-1 giản, nhiều lúc người dùng buộc phải tính trung bình bao gồm điều kiện, tính quý hiếm trung bình của n giá bán trị lớn số 1 hay tính trung bình gia quyền bao gồm trọng số.Bạn sẽ xem: Hàm trung bình trong excel 2007

Để triển khai các các bước trên, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm các hàm trung bình có điều kiện AVERAGEIF, AVERAGEIFS và những hàm SUM, SUMPRODUCT phối kết hợp các hàm khác.

Bạn đang xem: Hàm trung bình trong excel 2007

Trong bài viết này, socialgame.vn đang hướng dẫn các bạn cách thực hiện và ứng dụng của các hàm trung bình trong Excel 2007, 2010, 2013, năm nhâm thìn và 2019.

Để tính trung bình cộng của các giá trị đến trước, ko kể việc áp dụng hàm AVERAGE, bạn cũng có thể áp dụng hàm SUM để cộng những giá trị và phân tách cho số lượng giá trị buộc phải tính trung bình.

Ví dụ dưới đây áp dụng khi con số giá trị nên tính trung bình cộng đã được biết thêm trước với đã được thắt chặt và cố định (nếu tất cả ô trống thì quý giá trung bình vẫn phân tách đều cho tất cả ô trống)

=SUM(C3:E3)/3


*

Nếu bạn muốn bỏ qua ô trống, hãy phối kết hợp hàm SUM tính tổng các ô và tiến hành phép phân tách cho hàm COUNT đếm số lượng ô tất cả chứa các số:

=SUM(B4:E4)/COUNT(B4:E4)


*

Cách vận động tương từ bỏ như hàm COUNTIF và SUMIF, hàm AVERAGEIF trả về cực hiếm trung bình cộng của tất cả các ô vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí gửi ra:

=AVERAGEIF(range, criteria, )

Trong đó:

Range: phạm vi của những ô mà từ đó các tiêu chuẩn được tiến công giá, có thể là số, văn bản, mảng hoặc tham chiếu bao gồm chứa số.

Criteria: tiêu chí ở dạng số, biểu thức, biểu thức logic, tham chiếu ô hoặc văn bản. Ví dụ, những tiêu chí có thể được biểu thị dưới dạng như 10, A1*10, “>10”, B2 hoặc “nhóm A”.

Average_range: những ô cần tính cực hiếm trung bình.

Ví dụ tiếp sau đây tính điểm trung bình cùng của các sản phẩm thuộc nhóm Alpha với nhóm Beta theo phương pháp hàm trung bình bao gồm điều kiện:


*

Để tính số trung bình dựa vào nhiều tiêu chí, bạn cũng có thể sử dụng hàm AVERAGEIFS:

=AVERAGEIFS(average_range, range1, criteria1, range2, criteria2,…)

Trong ví dụ bên dưới đây, ô G5 tính lợi nhuận trung bình của thành phầm SP1 ở khu vực Hà Nội. Như vậy, có 2 tiêu chí cần xác minh là thành phầm và quần thể vực. Bí quyết trong ô G5 được diễn giải như sau:

Average_range: dải ô $B$5:$B$13 chứa những giá trị cần tính trung bình cộng.

Range1: dải ô $A$5:$A$13 tương ứng tiêu chuẩn 1 về tên sản phẩm.

Range2: dải ô C$5:C$13 tương ứng tiêu chuẩn 2 về khu vực.

Xem thêm: Phá Đảo Danh Sách Các Kiểu Tóc Đi Đám Cưới Đẹp Nhất Hiện Nay

Criteria2: ô F5 (“Hà Nội”) là tiêu chuẩn 2.


*

Để tính mức độ vừa phải của n quý hiếm hàng đầu, bạn có thể kết thích hợp hàm AVERAGE cùng với hàm LARGE.

Hàm LARGE(array,k) trả về quý hiếm thứ k từ trên xuống của một tập hợp những số.

Hàm LARGE (array, 5) đã trả về quý giá cao lắp thêm 5.

Hàm LARGE(array, 1,2,3) trả về 3 giá bán trị béo nhất.

Tương tự, với vị trí cao nhất 5 béo nhất, thực hiện công thức LARGE(array, 1,2,3,4,5)

Trong ví dụ bên dưới đây, cách làm trong cột I tính mức độ vừa phải của vị trí cao nhất 3 điểm bậc nhất trong mỗi hàng:

=AVERAGE(LARGE(phạm vi bắt buộc chọn vị trí cao nhất 3 tính trung bình, 1,2,3))


*

Ngược lại với hàm LARGE, chúng ta cũng có thể kết đúng theo hàm SMALL với hàm AVERAGE nhằm tính vừa đủ của n giá trị cuối cùng với cú pháp tương tự.

 

Ví dụ, để tính trung bình đứng top 5 nhỏ nhất, bí quyết hàm trung bình phối kết hợp như sau:

=AVERAGE(SMALL(phạm vi đề xuất chọn đứng top 5 tính trung bình, 1,2,3,4,5))

Công thức tính bình quân gia quyền:

Nếu trọng số ở định hình phần trăm: =SUMPRODUCT(mảng giá trị, mảng trọng số)

Nếu trọng số không ở định dạng phần trăm mà là cực hiếm số thì lệnh tính trung bình cùng là =SUMPRODUCT(mảng giá bán trị, mảng trọng số)/ SUM(trọng số)

Ví dụ dưới đây tính điểm tổng kết học tập phần lúc có những điểm nguyên tố môn học và trọng số điểm tương ứng:

Trên đây là các ví dụ như về những hàm trung bình bao gồm điều kiện, hàm trung bình có trọng số trong Excel.

Hi vọng nội dung bài viết của socialgame.vn đã đưa về cho chúng ta các thông tin hữu ích về các hàm vừa đủ trong Excel.

Ngoài ra, nhằm ứng dụng tác dụng Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công gắng khác của Excel, hãy thuộc đón phát âm series bài viết ứng dụng những hàm Excel:

Hàm IF

Căn Bậc 2 vào Excel

Hàm Đếm có Điều Kiện

Categories Excel Cơ bạn dạng Tags Hàm AVERAGE, Hàm AVERAGEIF, Hàm AVERAGEIFS, Hàm LARGE, Hàm SMALL, hàm SUMPRODUCT Leave a comment Post navigation

Leave a comment Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save my name, email, & website in this browser for the next time I comment.

AutoFilterAutosumData ValidationError CheckingExcel cơ bảnFilterFormat CellsHàm AVERAGEIFHàm AVERAGEIFSHàm COUNTAhàm COUNTIFhàm COUNTIFShàm DATEHàm DATEDIFHàm HLOOKUPHàm IfHàm Indexhàm INThàm LENhàm LOWERHàm MATCHhàm MODHàm MROUNDHàm PROPERhàm rankhàm ROUNDHàm ROUNDDOWNHàm ROUNDUPHàm SubtotalHàm SUMHàm SUMIFHàm SUMIFShàm SUMPRODUCTHàm TEXThàm TRUNChàm VALUEHàm VLOOKUPHàm WEEKDAYLỗi N/ANgày ThángPaste SpecialPivot TableSortTable ToolThủ thuật excel