*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 Diễn bầy Sinh viên Đại học đề nghị Thơ được ra đời với mục đích cung ứng phát triển khả năng cho Sinh viên, không mang tính chất yêu đương mại.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng mua bởi những thành viên bên trên Website, ngoại trừ những thông tin nội bộ.  Website socialgame.vn sẽ trong quy trình thử nghiệm, chờ cấp cho phép của bộ TT&TT.