I, Phật người mẹ Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, thế lực Địa Mẫu:II, Phật mẫu chân kinh:III, Đền bái Phật mẫu:

1, Địa chủng loại là ai?

*
*

Theo ngoài trái đất Quan, trong thời kỳ Hỗn mang khi chưa xuất hiện Trời Đất, trong vũ trụ chỉ bao gồm một chất khí đương hỗn độn, mờ u ám và mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược lếu láo hợp, tuy nhiên vô cùng huyền diệu, hotline là Khí hỏng Vô (còn hotline là hỏng Vô bỏ ra Khí giỏi Tiên Thiên hỏng Vô đưa ra Khí).

Bạn đang xem: Hình ảnh phật địa mẫu

Khí hỏng Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thiệt lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng hotline là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên thay đổi vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ trường đoản cú đây bước đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, với Đấng Thống cai quản ấy được call là Ngọc hoàng thượng Đế mà bọn họ thường call là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái rất ra Lưỡng Nghi : Dương Quang cùng Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa xuất hiện ai chưởng quản, vì chưng Càn khôn Vũ trụ lúc này chỉ có 1 mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật chủng loại để chưởng quản ngại Khí Âm Quang.

Vậy, bắt đầu của Đức Phật Mẫu là 1 trong những hóa thân thứ nhất của Đức Chí Tôn để quản lý Khí Âm Quang, chũm phân nửa quyền lực tối cao của Đức Chí Tôn và luôn luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ tới đây đã tất cả 2 khối chất khí đẩy đà là Dương Quang và Âm Quang, và tất cả 2 Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn ngoài trái đất là Đức Chí Tôn và mẹ Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật chủng loại vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang quẻ của ngôi Thái Cực, rồi rước Âm quang đãng phối hợp với Dương quang đãng để tạo thành hóa ra những từng Trời, các quả Tinh ước và các Địa cầu, chế tạo thành Càn khôn Vũ trụ.

Xem thêm: 38 Hình Ảnh Pikachu Đẹp Nhất, Ảnh Pikachu Dễ Thương Kute, Pikachu, Hình Ảnh, Dễ Thương

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo ra hóa ra Vạn linh khu vực cõi linh nghiệm Vô hình. (Vạn linh gồm đủ chén bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú nạm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật chủng loại lại mang lại Vạn linh đầu kiếp xuống các Địa cầu tạo thành Vạn vật, có nghĩa là Chúng sanh. (Chúng sanh bao gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật chủng loại được quả đât tôn xưng bởi nhiều danh từ không giống nhau, phụ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương, nhắc ra như tiếp sau đây :

– Đức Phật Mẫu, do là người mẹ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu do Đức Phật mẫu ngự tại Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, vì Đức Phật mẫu mã chưởng cai quản Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, vì Đức Phật mẫu rất huyền diệu, ngự trên từng Trời chế tạo Hóa Thiên là từng máy 9 vào Cửu Trùng Thiên.