Theo tởm Dược Sư Như Lai bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư hay nói một cách khác là “Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai” nhờ trong những lúc tu hành người thương tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ không còn thảy bệnh khổ cho cái đó sanh, khiến cho họ không hề thiếu căn lành và nhắm tới giải thoát nên lúc thành Phật, Ngài trụ ở quả đât Tịnh lưu lại ly, chỉnh tề như quả đât Cực lạc, cùng với 2 vị Đại tình nhân tát là Nhật Quang đổi mới Chiếu và Nguyệt Quang biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh.

Bổn nguyện của Phật Dược Sư là trị toàn bộ trọng bệnh dịch phiền óc vè thân và chổ chính giữa của bọn chúng sanh, cứu vãn độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai gồm bổn nguyện thanh tịnh bởi vậy nên tia nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu giữ ly vô trinh nữ hiển hiện tại trên thân của Ngài, cùng quốc độ của Ngài cũng giống như vậy nên được gọi là Dược Sư lưu giữ Ly Quang. socialgame.vn xin share bộ tuyển tập hình Phật Dược Sư cùng quý bạn đọc, hãy chia sẻ vì mục tiêu lợi sinh nhé. Nam tế bào Dược Sư lưu giữ Ly Phật!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Bạn đang xem: Phật dược sư

Prev Article
Next Article
Leave a Reply Cancel Reply


XEM NHIỀU


DANH MỤC


MP3 THUYẾT PHÁP

Xem thêm: Top 16 Phần Mềm Quản Lý Kho Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay, Phần Mềm Quản Lý Kho Miễn Phí Vĩnh Viễn

MP3 THUYẾT PHÁP


Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp3105Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm403Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3274Thích Pháp Hoà2160Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích quang quẻ Thạnh114Thích tâm Đức197Thích tâm Nguyên26Thích trọng tâm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiên Ân1Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Minh1Thích Viên Trí40
Kho hình ảnh đẹp – Ảnh Phật – Mp3 thuyết pháp

ABOUT US


Website tổng vừa lòng Ảnh Đẹp quality cao, share các thủ thuật thiết bị tính, quản trị mạng, webmasters, những bài giảng mp3 thuyết pháp, kinh nghiệm trồng trọt, nông nghiệp,...

THÔNG TIN HỮU ÍCH


Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements lớn our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.