*
Nhà biện pháp mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.

Bạn đang xem: Những hình ảnh về bác hồ, ảnh của bác hồ chí minh đẹp nhất

*
Tại Đại hội toàn nước Đảng làng mạc hội Pháp ở tp Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, bạn bè Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người tạo nên Đảng cộng sản Pháp.
*
Giữa năm 1923, fan sang Liên Xô.
*
Sau Đại hội thế giới Cộng sản lần lắp thêm 5, bằng hữu Nguyễn Ái Quốc về quảng châu tham gia bí quyết mạng Trung Quốc, bên cạnh đó lo xây dựng phong trào cách mạng nước ta và Đông Dương.
*
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.
*
Hồ chủ tịch năm 1945.
*
Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn dân chúng thủ đô thủ đô sau cuộc tổng tuyển cử thai ra Quốc hội đầu tiên của nước nước ta dân chủ cộng hoà.
*
Hồ chủ tịch trong phòng thao tác làm việc của fan ở Phủ chủ tịch năm 1946.
*
*
Người thao tác trong hang đá sống Việt Bắc năm 1951.
*
Người dạy: “Thực túc thì binh cường” với ngày ngày tín đồ tăng tài sản xuất thuộc đồng bào, chiến sĩ.
*
Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam bộ từ miền nam bộ ra thăm khu vực miền bắc đã tới quây quần bên Hồ nhà tịch.
*
Từ cái máy đánh chữ của fan đã ra đời nhiều văn kiện tương quan đến vận mệnh khu đất nước.
*
Là tín đồ sáng lập và chỉ đạo quân nhóm ta, Hồ quản trị đã theo dõi chiến trường suốt thời gian chiến dịch biên giới.
*
Hồ chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao.
*
Người với những đại biểu Đại hội thống tuyệt nhất Việt Minh – Liên Việt, năm 1951.
*
Giờ nghỉ ngơi trưa, bạn vẫn thường hiểu báo.
*
Hồ quản trị thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm tao loạn chống thực dân Pháp.
*
Hồ quản trị trong phòng thao tác làm việc của bạn ở địa thế căn cứ Việt Bắc.
*
Cuối năm 1953, trên Việt Bắc, Hồ chủ tịch và các bạn bè lãnh đạo Đảng đưa ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
*
Người chủ trì một phiên họp Hội đồng cơ quan chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
*
Thăm thường Hùng, Hồ quản trị nói với các chiến sĩ: “Các vua Hùng đã gồm công dựng nước, chưng cháu ta đề nghị ra sức duy trì nước”.
*
Hồ chủ tịch sau ngày toàn quốc loạn lạc chống thực dân Pháp chiến thắng (1954).
*
Người thăm xí nghiệp diêm Thống Nhất trong những năm đầu khôi phục kinh tế tài chính (1956).

Xem thêm: Cách Chuyển File Raw Sang Jpg Bằng Lightroom, Photoshop, Cách Chuyển Raw Sang Jpg

*
Đến thăm nhà máy sản xuất xe lửa Gia Lâm, tín đồ nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống lịch sử cách mạng ở trong nhà máy, ra sức desgin miền Bắc, ủng hộ miền Nam.
*
Đại biểu học viên trường trung học Trưng vương (Hà Nội) cho chúc lâu ) Hồ quản trị (5/1956).
*
Hồ chủ tịch thăm ngôi trường trung học tập Trung Hoà của Hoa Kiều sinh sống Hà Nội.
*
Hồ chủ tịch chuyện với học tập viên trường nghệ thuật sân khấu trung ương.
*
Hồ chủ tịch rất cân nhắc việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, bạn căn dặn các cán bộ thanh nữ toàn miền bắc bộ “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia kiến tạo chủ nghĩa xã hội sinh hoạt miền bắc, tranh đấu thống nhất quốc gia và giữ gìn hoà bình nỗ lực giới”.
*
Hồ chủ tịch thăm kè nắm Đô, tình Hà Tây (1958).
*
Hồ quản trị tát nước kháng hạn làm việc cánh đồng quang đãng Tô, thôn Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958).
*
Xem hình mẫu xây dựng hà nội Hà Nội, người dặn dò về sự việc nhà sống của quần chúng. # lao đụng (1959).
*
Người với các đại biểu đạo Thiên Chúa.
*
Lên thăm quần thể tự trị tây-bắc (5/1959), Hồ quản trị trao tặng đồng bào những dân tộc bức trướng của đồng báo tp hà nội Hà Nội.
*
“Người ngồi kia với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).
*
Hồ quản trị chúc mừng rứa Tôn Đức win được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó quản trị nước việt nam dân công ty cộng hoà (7/1960).
*
*
Người rứa nhịp hát bài xích “Đoàn kết”.
*
Mười vạn nhân dân cùng cán bộ tỉnh Thanh Hoá hứa với những người sẽ ra sức xây dừng Thanh Hoá thành một tỉnh giấc kiểu mẫu của khu vực miền bắc xã hội chủ nghĩa (1961).
*
*
Người cho thăm những chiến sĩ của lực lượng chống không bảo vệ Hà Nội (1966).
*
Bác hồ với các anh hùng và siêu nhân miền Nam.
*
*
Hồ chủ tịch xem triển lãm tranh miền Nam.
*
Bác hồ trong bộ đồ của hải quân nhân dân Việt Nam.
*
Hồ quản trị với các hero và chiến sĩ thi đua kháng Mỹ, cứu giúp nước.
*
Người tặng hoa phong lan cho cha đại biểu dân quân gái Quảng Bình, Vĩnh Linh.
*
Hồ chủ tịch và các bè bạn Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, ngôi trường Chinh.
*
Lời Hồ chủ tịch: “Vì tiện ích mười năm phai trồng cây. Vì công dụng trăm năm đề nghị trồng người”.
*
Hồ quản trị sống mãi trong sự nghiệp bọn chúng ta.