Hình nền điện thoại cảm ứng tiếng anh là gì

Cùng khám phá những tự vựng thân trực thuộc khi họ sử dụng điện thoại thông minh di động hằng ngày nhé!

setting /’setiɳ/: cài đặt


lock screen /lɔk skri:n/: màn hình khóa

Bạn vẫn xem : Hình nền điện thoại thông minh tiếng anh là gì

flight mode /flight moud/: chế độ máy bay

security /si’kjuəriti/: bảo mật

location /lou’keiʃn/: địa điểm

display /dis’plei/: hiển thị

default /di’fɔ:lt/: mang định

backup /bæk ʌp/: sao lưu

reset /’ri:’set/: thiết lập cấu hình lại

application /,æpli’keiʃn/: ứng dụng

notification /,noutifi’keiʃn/: thông báo

wallpaper /’wɔ:l,peipə/: màn hình nền

storage /’stɔ:ridʤ/: cỗ nhớ

data usage /’deitə ‘ju:zid/: mức thực hiện dữ liệu


power saving mode /’pauə ‘seiviɳ moud/: chính sách tiết kiệm pin

Ví dụ:

How bởi I use power saving mode with my Sony ?Sử dụng cơ chế tiết kiệm túi tiền pin như thế nào với chiếc điện thoại Sony của mình ?Your mobile phone wallpaper is so dễ thương .Hình nền điện thoại cảm ứng thông minh di động của bạn thật đáng yêu và đáng yêu và dễ thương .How about the security of this phone ?Vấn đề bảo mật tin tức của chiếc smartphone này nuốm nào ?Hiền Minh tổng hợp

*
*
*
*

Tin eo hải dương Đài Loan mới nhất 13/4 Ông Pompeo đăng ảnh ăn dứa Đài Loan, tuyên ba ‘chiếu tướng!’

Tin tổng thích hợp 13/4: Xăng tăng 4000 bớt 100 đồng; công ty trúng thầu 2.800 tỷ… siêng nghề giặt là?

Tin tổng phù hợp 13/4: đại chiến cơ Mỹ ‘quần thảo’ biển khơi Đông; TP Châu Đốc trả ông Hải 106 triệu đồng

Tin eo đại dương Đài Loan mới nhất 13/4 Ông Pompeo đăng hình ảnh ăn dứa Đài Loan, tuyên tía ‘chiếu tướng!’

Tin tổng hòa hợp 13/4: Xăng tăng 4000 sút 100 đồng; công ty trúng thầu 2.800 tỷ… siêng nghề giặt là?

Tin tổng hòa hợp 13/4: hành động cơ Mỹ ‘quần thảo’ biển Đông; TP Châu Đốc trả ông Hải 106 triệu đồng

#1038-Người xưa trị quốc thế nào mà- “Đêm ngủ không bắt buộc đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

#1038-Người xưa trị quốc như thế nào mà- “Đêm ngủ không nên đóng cửa, ở ngoài đường không nhặt của rơi”

Hệ lụy thôn hội xứng đáng báo động gia tăng ở phần đông nơi đóng cửa dài hạn vày COVID-19

Ý kiến: trái đất ngày càng tăng thêm hợp tác quân sự chống lại Trung Quốc

Lộ email tiết lộ năng lực Hunter Biden có quan hệ làm ăn với chủ tịch Tập Cận Bình


Source: https://socialgame.vn Category: Question & Answer