Nếu bạn quên hoặc làm mất mật khẩu truy nhập Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 7, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu đó. Để bắt đầu, hãy chọn phiên bản cập nhật Windows bạn từ các tab bên dưới.

Đang xem: Cách đổi mật khẩu cho máy tính win 10 nhanh nhất

Nếu bạn đã biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn đổi thay đổi

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > khoản > chọn Đăng nhập . Trong Mật khẩu , chọn Thay đổi và làm theo hướng dẫn.

Đặt lại mật khẩu tài Windows 11 cục bộ của bạn

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu Windows 11 của tài khoản cục bộ và cần đăng nhập lại vào thiết bị của mình, các tùy chọn dưới đây có thể giúp bạn bật lên và chạy. Để biết thêm thông tin về tài khoản tiêu chuẩn cục bộ so với tài khoản quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ Windows.

Windows 11

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình Windows 11 thì bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

Nhập mật khẩu mới.

Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Đặt lại mật khẩu tài khoản socialgame.vn mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính của mình

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản socialgame.vn của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên máy tính, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại. Bên dưới hộp văn bản mật khẩu, hãy chọn Tôi quên mật khẩu. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu của bạn. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản socialgame.vn đã quên. 

Khắc phục sự cố đăng nhập

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy xem các giải pháp khác trong Khắc phục sự cố đăng nhập.

Nếu bạn đã biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn đổi thay đổi

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập . Trong Mật khẩu, chọn nút Thay đổi và làm theo các bước.

Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ Windows 10 của bạn

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu Windows 10 của tài khoản cục bộ và cần phải đăng nhập lại vào thiết bị của mình, các tùy chọn sau có thể giúp bạn khắc phục. Để biết thêm thông tin về tài khoản tiêu chuẩn cục bộ so với tài khoản quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ trong Windows 10.

Windows 10 phiên bản 1803 trở lên

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình cho Windows 10 thì tối thiểu bạn đang sử dụng phiên bản 1803 và bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

Nhập mật khẩu mới.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dò Dữ Liệu Trùng Trong Excel 2010 Học Excel Online

Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Windows 10 trước phiên bản 1803

Đối với các phiên bản Windows 10 cũ hơn 1803, không thể đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ do không có câu hỏi bảo mật. Bạn có thể đặt lại thiết bị của mình để chọn mật khẩu mới. Tuy nhiên, tùy chọn này sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt của bạn. Nếu đã sao lưu tệp của mình, bạn sẽ có thể khôi phục tệp bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn khôi phục trong Windows 10.Để đặt lại thiết bị của bạn, có nghĩa là sẽ xóa dữ liệu, chương trình và cài đặt:

Nhấn phím Shift trong khi chọn nút Nguồn và > Lại ở góc dưới bên phải màn hình.

Trên màn hình Chọn tùy chọn , chọn Khắc phục sự> Đặt lại PC này.

Chọn Xóa mọi nội dung.

Cảnh báo: Việc đặt lại thiết bị sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt.

Đặt lại mật khẩu tài khoản socialgame.vn mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính của mình

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản socialgame.vn của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên máy tính, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại. Bên dưới hộp văn bản mật khẩu, hãy chọn Tôi quên mật khẩu. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản socialgame.vn đã quên.

Khắc phục sự cố đăng nhập

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy xem các giải pháp khác trong Khắc phục sự cố đăng nhập.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu Windows 10 của mình, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ của Windows 10.

Nếu bạn quên mật khẩu Windows 8.1, chúng tôi có một số cách để truy xuất hoặc đặt lại mật khẩu:

Nếu PC của bạn đang trên một miền, người quản trị hệ thống phải đặt lại mật khẩu của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, hãy dùng gợi ý mật khẩu của bạn như lời nhắc.

Xem thêm: Top 200 Hình Nền Động Thiên Nhiên Làm Hình Nền, Tải Hình Nền Động Thiên Nhiên Làm Hình Nền

Nếu không thể đăng nhập, bạn phải cài đặt lại Windows. Đối với Windows RT 8.1, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC của bạn.

Trợ giúp khác về mật khẩu trong Windows 8.1


Tôi không có mật khẩu. Tôi cần làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *