Excel là ứng dụng văn phòng góp ích rất nhiều trong việc thống kê dữ liệu, người dùng hay thường xuyên xuyên thao tác làm việc với bảng tính. Hàm IF là hàm hay được dùng nhiều nhất nhằm xử lý những yêu mong có đk khác nhau. Ở nội dung bài viết này, người viết xin hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện hàm IF kết phù hợp với AND cùng OR để xử lý các yêu cầu vấn đề nhiều đk khác nhau.

Bạn đang xem: Kết hợp hàm if và and


Cách thực hiện hàm IF và Google Sheet

Hàm IF & trong excel là gì?

Hàm IF là hàm điều kiện dùng làm kiểm tra dữ kiện nào kia có thỏa mãn một đk được đến trước xuất xắc không, tiếp đến sẽ trả về các giá trị tương ứng. Cú pháp của hàm IF đang là:

=IF(Điều kiện,”giá trị 1″,”giá trị 2″)

*

Hàm & là hàm logic cho phép kiểm tra tất cả các điều kiện trong hàm. Cú pháp của and sẽ là:

=AND(Điều kiện 1, Điều khiếu nại 2,… Điều kiện n)

Khi bài bác toán cần được kiểm tra nhiều đk mới tạo ra được những giá trị say đắm hợp, thì ta vẫn sử dụng kết hợp 2 hàm này.

Hướng dẫn cách phối kết hợp hàm IF AND

Để triển khai các vấn đề yêu cầu áp dụng hàm này. Ta bắt buộc nhớ cú pháp của hàm IF and như sau:

=IF(AND(Điều khiếu nại 1,Điều khiếu nại 2,…Điều kiện n),”giá trị 1″,”giá trị 2″)

Nếu toàn bộ các đk trong hàm và đều đúng chuẩn thì sẽ hiển thị giá trị 1.

Ngược lại ví như không thỏa mãn một hay nhiều điều kiện thì đang trả về quý giá 2. Sau đây là một lấy ví dụ về vấn đề yêu cầu phân nhiều loại học sinh nhờ vào điểm triết lý và thực hành.

Ta tất cả bảng tính như bên dưới đây.

*

Ta phân tích bài xích toán, giả dụ cả điểm kim chỉ nan và thực hành thực tế trên 5 thì vẫn xếp loại Đạt, còn nếu có điểm bên dưới 5 thì sẽ xếp nhiều loại không Đạt. Bởi thế cú pháp đã là: =IF(AND(D5>=5,E5>=5),”ĐẠT”,”KHÔNG ĐẠT”).

Hàm IF khi này đã xếp loại học sinh và hiển thị giá chỉ trị một là đạt nếu vừa lòng điều kiện và trả về giá trị 2 giả dụ không thỏa mãn điều kiện. Hàm AND phối kết hợp 2 đk là lý thuyết và thực hành thực tế phải lớn hơn hoặc bằng 5 chế tạo thành điều kiện cho hàm IF.

Cách phối kết hợp hàm IF OR vào Google Sheet

Hàm IF OR trong excel là gì?

Gần giống như với hàm IF AND, áp dụng hàm phối kết hợp IF OR sẽ trả về công dụng TRUE (Đúng) nếu có ít nhất một trong những điều khiếu nại thỏa mãn. Còn nếu không thỏa tất cả các đk thì đã trả về FALSE (False).

Xem thêm: Những Lệnh Cơ Bản Trong Autocad : Nhất Định Phải Biết, Các Lệnh Trong Autocad Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng dẫn cách phối kết hợp hàm IF OR

Để triển khai các việc yêu cầu thực hiện hàm này. Ta cần nhớ cú pháp của hàm IF and như sau:

=IF(OR(Điều kiện 1,Điều khiếu nại 2,…Điều kiện n),”giá trị 1″,”giá trị 2″)

Nếu một trong những điều khiếu nại trong hàm OR đúng chuẩn thì sẽ hiển thị giá trị 1.

Ngược lại nếu không thỏa mãn toàn bộ các đk thì đã trả về quý hiếm 2. Ví dụ tiếp sau đây yêu mong xếp loại học viên đậu hoặc rớt dựa vào 2 bảng điểm.

Ta bao gồm bảng tính như bên dưới đây.

*

Ta phân tích bài toán, nếu như Điểm lần 1 hoặc điểm lần 2 lớn hơn hoặc bằng 20 thì xếp một số loại “Đậu”, còn nếu cả hai điểm số đông dưới trăng tròn thì xếp các loại “Trượt”.

Cú pháp triển khai cho bảng tính như sau: =IF((OR(B2>=20; C2>=30));”Đậu”;”Trượt”).

Hàm IF lúc này sẽ xếp loại học viên và hiển thị giá chỉ trị 1 là “Đậu” nếu vừa lòng điều kiện với trả về giá trị 2 là “Trượt” ví như không thỏa mãn điều kiện. Hàm OR chất vấn ít nhất 1 trong các 2 giá trị thỏa mãn tạo đk cho hàm IF.

Tổng kết

Việc áp dụng hàm IF AND, IF OR là vô cùng dễ dãi và hiệu quả khi muốn xử lý các yêu cầu bài bác toán kèm theo với nhiều đk khác nhau. Mong muốn rằng độc giả sẽ rất có thể áp dụng những thủ thuật excel mang đến 2 hàm bên trên một cách linh hoạt, để hỗ trợ trong công việc của mình.