- Điền các thông tin vào bảng Đăng ký tài khoản sau đó nhấn nút Tạo tài khoản để chế tạo ra một thông tin tài khoản socialgame.vnID mới.

Bạn đang xem: Thi_n s_ vˆ t_ t__ng gi‡c ng_


*

Lưu ý: 1 email rất có thể sử dụng cho các tài khoản.

Bước 3:

- sau thời điểm đăng ký thành công, khối hệ thống sẽ thông báo:


*

Quản lý tài khoản socialgame.vnID:

Cách bửa sung, chuyển đổi Câu hỏi/ câu trả lời bảo mật

+ cách 1:

- sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn

Lưu ý: chỉ có thể dùng password để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn)

+ bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Đổi câu hỏi và câu trả lời


*

+ bước 3:

- Gõ mật khẩu đăng nhập và sàng lọc câu hỏi/câu trả lời mới, tiếp nối nhấn chấp nhận để biến đổi Câu hỏi/ câu vấn đáp bảo mật

*

Mật mã:

+ sử dụng mật khẩu cũ biến hóa mật khẩu mới:

Bước 1:

- dùng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn- lưu giữ ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Thông tin tài khoản.

*

Bước 3:

- Gõ mật khẩu bây giờ và mật khẩu mới, tiếp đến nhấn đồng ý để biến hóa mật khẩu.

*

+ mang lạimật khẩu bởi câu hỏi/câu vấn đáp bảo mật

Bước 1:

- Vào trang https://id.socialgame.vn.vn, nhấn vào trong dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ Tên đăng nhập & mã kiểm tra, chọn Sử dụng câu hỏi và câu vấn đáp bảo mật.

*

Bước 4:

- Chọn câu hỏi và điền câu trả lời, kế tiếp gõ password mới.

- thừa nhận Đồng ý để biến đổi mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bằng mã game

Bước 1:

- Vào trang https://id.socialgame.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ thương hiệu đăng nhập & mã kiểm tra, chọn Sử dụng mã game.

*

Bước 4:

- Nhập mã game và mã kiểm tra, kế tiếp gõ mật khẩu mới.

- nhận Đồng ý để chuyển đổi mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bằng Email đăng ký tài khoản

Bước 1:

- Vào trang https://id.socialgame.vn.vn, nhấn vào dòng xoáy chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

Bước 3:

- Gõ tên đăng nhập và mã kiểm tra, chọn Gởi thư về add Email đã đăng ký cho tài khoản.

*

Bước 4:

- nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu, tiếp đến kiểm tra Email đk để nhấn thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào links kích hoạt trong mail để mở trang biến hóa mật khẩu.

- Nhập mật khẩu bắt đầu và thừa nhận Đồng ý để núm đổi.

*

Mã game:

+ Cách bổ sung mã game (dùng cho thông tin tài khoản chưa đăng ký mã game)

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu singin vào trang https://id.socialgame.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ có thể dùng password để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game. Ko thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mật khẩu mã game mới, tiếp nối nhấn chấp nhận để bổ sung mã game.

+ Cách thay đổi mã game

Bước 1:

- cần sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn).

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mã game bây giờ mã game mới, kế tiếp nhấn đồng ý.

Bước 4:

- nhấp vào nút Đồng ý, tiếp nối kiểm tra Email đk để thừa nhận thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail nhằm hoàn vớ việc chuyển đổi mã game.

*

+ Cách đem lại mã trò chơi bằng e-mail đã đăng ký

Bước 1:

- Vào trang https://id.socialgame.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmã game (Mật khẩu cấp cho 2),sau đónhấn Tiếp tục.

Xem thêm: Ký Hiệu Đường Kính Trong Cad, Ghi Đường Kính Ø Trong Autocad

Bước 3:

- Gõ tên đăng nhập & mã kiểm tra.

*

Bước 4:

- bấm vào nút Lấy lại mật khẩu, tiếp nối kiểm tra Email đăng ký để dìm thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt vào mail nhằm mở trang chuyển đổi mã game, nhập mã game new và dấn Đồng ý để nỗ lực đổi.

*

Email đăng ký:

+ Cách bổ sung email đk (dùng cho thông tin tài khoản chưa đk email)

Bước 1:

- dùng mật khẩu singin vào trang https://id.socialgame.vn.vn.

- lưu lại ý: chỉ có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản.

Bước 3:

- trong phần thông tin tài khoản, nhấn vào mục cập nhật tại dòng email đăng ký.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu với điền tên e-mail muốn đăng ký cho tài khoản, kế tiếp nhấn Đồng ý.

- giữ ý: 1 Email có thể sử dụng cho nhiều tài khoản socialgame.vnID.

*

+ Cách thay đổi email đk

Đến trực tiếp một trong 3 Nghênh khách Đường hoặc các Trạm thông tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- tài khoản có đk số giấy tờ đúng chuẩn và rất có thể trình ra làm bằng chứng - Đem theo như đúng loại giấy tờ đăng ký trong thông tin tài khoản - Điền vào mẫu mã hồ sơ “Thay đổi email đăng ký tài khoản” - Ghi vào đối kháng - tên của thư điện tử mới rất cần phải chuyển mang lại - công ty sẽ không đồng ý những trường phù hợp nhờ bạn khác đi làm giúp hoặc gởi giấy tờ thông qua email

Thời gian giải quyết:

- xử lý ngay lập tức sau khoản thời gian thông tin đã có xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công hội chứng đến 1 trong 3 Nghênh khách hàng Đường

Điều khiếu nại giải quyết:

- Ghi rõ thư điện tử mới phải chuyển đến.

- nhờ cất hộ kèm bản sao công chứng số sách vở đăng ký trong tài khoản (hiệu lực trong khoảng 3 tháng).

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ thời điểm nhận thư (trừ đồ vật Bảy, chủ Nhật và ngày lễ).

- Click vào đây để xem hệ thống Nghênh khách hàng Đường và các Trạm Thông Tin.

Số giấy tờ:

+ Cách bổ sung cập nhật số sách vở (dùng cho tài khoản chưa đăng ký số giấy tờ)

Bước 1:

- dùng mật khẩu singin vào trang https://id.socialgame.vn.vn.

- giữ ý: chỉ có thể dùng password để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.socialgame.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục thông tin tài khoản.

Bước 3:

- trong phần thông tin triệu chứng thực, nhấn vào mục cập nhật.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu cùng điền những thông tin muốn đăng ký cho tài khoản (số CMND, ngày cấp, địa điểm cấp…) tiếp nối nhấn Đồng ý.

*

+ Cách thay đổi số sách vở

Đến trực tiếp một trong các 3 Nghênh khách Đường hoặc các Trạm thông tin gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- thông tin tài khoản có đăng ký số giấy tờ đúng mực và rất có thể trình ra làm bởi chứng. - Đem theo đúng loại sách vở đăng ký kết trong tài khoản. - chủ số giấy tờ cũ và chủ số sách vở và giấy tờ mới đề xuất cùng mang đến trực tiếp. - Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi thư điện tử và CMND”.

Thời gian giải quyết:

- giải quyết ngay lập tức sau khoản thời gian thông tin đã có xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công bệnh đến một trong những 3 Nghênh khách hàng Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ e-mail mới bắt buộc chuyển đến.

- gởi kèm phiên bản sao công hội chứng số giấy tờ đăng cam kết trong thông tin tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- bạn dạng sao công triệu chứng số giấy tờ muốn chuyển cho (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

- Ghi rõ câu chữ yêu cầu.

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ lúc nhận thư (trừ máy Bảy, nhà Nhật với ngày lễ).

Lưu ý:

- công ty chúng tôi chỉ thực hiện các yêu mong trên giả dụ trong thông tin tài khoản của quý khách hàng đăng ký chính xác số sách vở và giấy tờ Quý Khách đang gởi kèm cho shop chúng tôi trong thư tay và hiệu lực bạn dạng công chứng không quá 3 tháng

- những trường hợp chuyển nhượng hay biếu tặng bên phía ngoài Nghênh khách hàng Đường, VNG vẫn không giải quyết và xử lý và không chịu đựng trách nhiệm.

- Mọi sự việc thắc mắc, xin vui lòng tương tác tổng đài 1900.561.558 nhằm được trả lời ngay lập tức.