Lọc đối tượng trong autocad với lệnh filter

Khi làm việc với AutoCAD, có thể không ít lần bạn phải chọn nhiều đối tượng cùng lúc. Mà các đối tượng này lại có những đặc tính giống nhau. Có thể là cùng Layer, cùng màu sắc. cùng là đường tròn, đường thẳng,… Khi đó, thay vì phải chọn từng đối tượng rất mất thời gian. AutoCad hỗ trợ ta rất nhiều công cụ để phục vụ lọc và tìm kiếm. Nguyên lí hoạt động của tất cả các phương pháp này đều là lọc dựa trên 1 hay nhiều thuộc tính chung của đối tượng . Giúp chúng ta tìm ra nhóm đối tượng đều có các thuộc tính chung đó.

Đang xem: Lệnh lọc đối tượng trong cad

Có 2 cách để lọc đối tượng trong autocad bằng Filter:

LỌC ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD DỰA THEO ĐỐI TƯỢNG MẪU

Quy trình cơ bản của phương pháp này là: Chọn đối tượng mẫu–>Giữ lại các thuộc tính cần lọc–> Apply-Quét vùng lọc

Command: FI ↵

*
*

Chọn Add Selected Object

Chọn 1 đối tượng làm đối tượng mẫu

Hiện lên bảng danh sách liệt kê các thuộc tính riêng của đối tượng mẫu đó

*
*

Ví dụ: Đối tượng mẫu là Line, thuộc Layer KC-thép, tính năng của Linetype là By Layer, tọa độ điểm đầu và cuối, vecto vuông góc là (0,0,1), màu sắc theo bảng 256 màu, gán tính năng By Layer

*
*

Ví dụ:

Một đối tượng mẫu khác là Block, thuộc Layer cột, tên Block là cột A. Tọa độ điểm chèn của Block, góc quay của Block là 0°. Vecto đơn vị vuông góc là (0,0,1). Màu sắc theo bảng màu gồm 256 màu và được gán tính năng By Layer.

Bảng thuộc tính này là thuộc tính “riêng” của đối tượng mẫu. Những đối tượng khác ta cần lọc ra sẽ có 1 vài những thuộc tính giống với thuộc tính của đối tượng mẫu này. Ví dụ giống về loại đối tượng (đều là đường thẳng, đều là Block,…), giống về Layer, giống về linetype, color; và sẽ khác đối tượng về tọa độ, góc quay,… Những thuộc tính khác nhau này ta hiểu đó là những thuộc tính riêng của đối tượng. Để lọc đối tượng bằng Filter ta lọc theo thuộc tính mà ta nghĩ đó là thuộc tính chung. Không lọc theo thuộc tính riêng.

Xem thêm:

Quy trình thực hiện lọc đối tượng trong autocad bằng Filter theo đối tượng mẫuCommand: FI↵Kích chọn vào Clear List để xóa lịch sử đối tượng mẫu trước đó

Chọn Add select object

Chọn 1 đối tượng làm mẫu

Xóa đi tất cả các thuộc tính riêng của đối tượng mẫu, chỉ giữ lại các thuộc tính chung để lọc theo thuộc tính chung

*
*

Nhấn Apply

Quét vùng bản vẽ ta muốn tìm kiếm các đối tượng trong đó ↵

Tất cả các đối tượng có chung thuộc tính với đối tượng mẫu đều được lọc ra và được chọn. Đến đây, ta dùng các lệnh tiếp theo (Earse, Move, Copy,…). Để xử lí đối tượng theo mục đích của mình.

Chú ý:

Trong lệnh Filter, đối với thuộc tính Object thì Text và Mtext đều được hiểu chung là Text.

Xem thêm: Tổng Hợp Toàn Bộ Mật Mã Warcraft 3 Chuẩn Nhất, Mã Warcraft 3, Lệnh Cheat Warcraft 3 Map Tổng Hợp

LỌC ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD DỰA THEO THUỘC TÍNH CHỌN NGAY TỪ ĐẦU

Quy trình cơ bản của phương pháp này là:

Chọn các thuộc tính cần lọc–>Add to List–> Apply-Quét vùng lọc

Gõ lệnh tắt : FI↵

Kích vào dấu mũi tên ở ô Select Filter và nút Select để lựa chọn các thuộc tínhChọn 1 hoặc nhiều thuộc tính muốn lọc đồng thời. Mỗi lần chọn được 1 thuộc tính. Bạn click vào Add to List để thêm nó vào danh sách thuộc tính cần lọc.

Tương tự chọn thêm 1 thuộc tính lọc nữa là Layer/ Select/ Chọn tên Layer cần lọc/ OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *