Cách phía trên hai ngày mình có update driver bởi Driver Genius Professional Edition và áp dụng bình thường. Đến ngày lúc này tự nhiên màn hình tự bật tắt liên tục, lúc bật được 2s thì lại tắt, thời gian thì được bền hơn.Không biết có phải bởi driver và lại bị tình trạng như vậy không? Mình áp dụng Windows XP. Kế tiếp mình sang trọng Windows XP ngơi nghỉ ổ khác (máy mình 2 ổ 2 windows chạy) thì lại không chạm mặt tình trạng trên. Mình cũng có update driver bởi các ứng dụng khác nhưng tình trạng này vẫn còn không hiểu biết lý vì vì sao.Có ai có kinh nghiệm trong vấn đề này thì góp mình giải quyết với. Thanks for all!


Bạn đang xem: Màn hình máy tính tắt mở liên tục

Khu00f4ng biu1ebft cu00f3 phu1ea3i do driver mu00e0 lu1ea1i bu1ecb tu00ecnh tru1ea1ng nhu01b0 vu1eady khu00f4ng? Mu00ecnh su1eed du1ee5ng Windows XP. Sau u0111u00f3 mu00ecnh quý phái Windows XP u1edf u1ed5 khu00e1c (mu00e1y mu00ecnh 2 u1ed5 2 windows chu1ea1y) thu00ec lu1ea1i khu00f4ng gu1eb7p tu00ecnh tru1ea1ng tru00ean. Mu00ecnh cu0169ng cu00f3 update driver bu1eb1ng cu00e1c phu1ea7n mu1ec1m khu00e1c nhu01b0ng tu00ecnh tru1ea1ng nu00e0y vu1eabn cu00f2n khu00f4ng hiu1ec3u lu00fd vị vu00ec sao.Cu00f3 ai cu00f3 ghê nghiu1ec7m vào vu1ea5n u0111u1ec1 nu00e0y thu00ec giu00fap mu00ecnh giu1ea3i quyu1ebft vu1edbi. Thanks for all!","product_id":0,"type":0,"date":1324376448,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/318863/man-hinh-bat-tat-lien-tuc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngocthanh3","name":"ghjhgj","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"muaxuan33
*

Xem thêm: Chuyên Án 60 Ngày - Phim Siêu Hấp Dẫn 2022

kính chào bạn!

Nếu màn hình của khách hàng liên tục tắt bật trong khi vật dụng tính của người tiêu dùng vẫn chuyển động bình thường, bạn hãy kiểm tra lại Driver Graphics cùng disable, tắt bỏ chế độ tự động Startup lịch trình Driver Graphics bằng phương pháp gõ vào Run lệnh msconfig chuyển sang tab Startup tìm tới chương trình và vứt tích chọn ok.

Chúc chúng ta thành công!


Chu00e0o bu1ea1n! Nu1ebfu mu00e0n hu00ecnh cu1ee7a bu1ea1n liu00ean tu1ee5c bu1eadt tu1eaft trong những lúc mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n vu1eabn hou1ea1t u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng, bu1ea1n hu00e3y kiu1ec3m tra lu1ea1i Driver Graphics vu00e0 disable, tu1eaft bu1ecf chu1ebf u0111u1ed9 tự động Startup chu01b0u01a1ng tru00ecnh Driver Graphics bu1eb1ng cu00e1ch gu00f5 vu00e0o Run lu1ec7nh msconfig chuyu1ec3n sang tab Startup tu00ecm u0111u1ebfn chu01b0u01a1ng tru00ecnh vu00e0 bu1ecf tu00edch chu1ecdn ok. Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng! ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":318863,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222