Bảng chấm công là 1 trong những chứng từ quan trọng khi các bạn tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp. Dựa vào bảng chấm công đến cuối tháng bạn tiến hành tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Đang xem: Mẫu bảng chấm công mới nhất của bộ tài chính

Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133/201/TT- BTC để các bạn cùng tham khảo.

1. Bảng chấm công theo thông tư 133

Mục đích sử dụng bảng chấm công: Mẫu bảng chấm công dùng để theo dõi công nhân, nhân viên. Qua các ngày công thực tế làm việc, thống kê ngày nghỉ việc, hưởng BHXH,.. Từ đó có căn cứ để trả lương cho từng lao động.

Phương pháp chấm công: sử dụng 1 trong các phương pháp sau:

Chấm công ngày: khi người lao động làm việc tại đơn vị. Hay khi họ làm việc khác như hội nghị, họp,… Thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.Chấm công theo giờ: Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc. Thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định. Và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian. Nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.

Một số quy ước trong bảng chấm công:

X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ

P: Phép hưởng lương

L: lễ nghỉ hưởng lương

TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ

TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ

NB: Nghỉ bù hưởng lương

Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.

Số giờ làm việc ghi số.

Xem thêm:

Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):

Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2

Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3

Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5

Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.

TẢI VỀ: Mẫu bảng chấm công

2. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133

*

Cách ghi trên mẫu bảng chấm công:

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người trong bộ phận công tác.Cột C: Ghi ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người.Cột 1 đến cột 31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng).Cột 32: Ghi tổng số công hưởng lương thời gian của từng người trong tháng.Cột 33: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng 100% lương của từng người trong tháng.Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng các loại % lương của từng người trong tháng.Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội của từng người trong tháng.

Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương… về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương và căn cứ vào các kỹ hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32,33,34,35

Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ bên cạnh số công và đánh dấu phẩy ở giữa.

Trên đây là mẫu bảng chấm công được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 01a -LĐTL theo đúng quy định

Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệm làm kế toán tiền lương cho các bạn mới vào nghề

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong khóa học kế toán online và offline của trung tâm Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Xem thêm: Top 7 Trình Duyệt Ít Tốn Tài Nguyên Nhất 2022, Top 10 Các Trình Duyệt Web Tốt Nhất 2022

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *