Mẫu báo cáo dự án

socialgame.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án được ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Mẫu ghi rõ thông tin doanh nghiệp và lý do yêu cầu chuyển nhượng.

Đang xem: Mẫu báo cáo tiến độ dự án

Mẫu phiếu phê duyệt dự án

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Nội dung của báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tên chủ đầu tư: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: ……/…….

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………

1. Tên chủ đầu tư:

– Người đại diện…………………………………………………….

– Số điện thoại…………………………………………………….

Xem thêm: Cách Bỏ Đường Viền Trong Word Vô Cùng Dễ Mà Bạn Nên Biết, Cách Xóa Khung Trong Word Đơn Giản, Dễ Làm Nhất

2. Thông tin chung về dự án

– Tên dự án…………………………………………………….

– Địa điểm dự án…………………………………………………….

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,…)

– Mục tiêu của dự án:…………………………………………………….

– Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm:

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án

+ Các thông tin khác

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm:

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng

– Tiến độ thực hiện dự án

– Tình hình huy động vốn

– Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS)

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2

– Các vấn đề khác

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng:

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan:

Nơi nhận:– Như trên- Lưu: …..

Xem thêm:

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 8.741
Chia sẻ bài viết
Tải về
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *