Mẫu report dự án

socialgame.vn xin reviews tới chúng ta Mẫu report quá trình tiến hành dự án được phát hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định cụ thể một số điều của Luật sale bất rượu cồn sản. Chủng loại ghi rõ thông tin doanh nghiệp và nguyên nhân yêu ước chuyển nhượng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tiến độ dự án


Mẫu phiếu phê để ý dự án

Mẫu đối chọi đề nghị có thể chấp nhận được chuyển nhượng toàn thể dự án

Mẫu 1-1 đề nghị được cho phép chuyển nhượng một trong những phần dự án


Nội dung của báo cáo quá trình triển khai dự án

Tên nhà đầu tư: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ……/…….

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban quần chúng. # ………………


1. Tên nhà đầu tư:

- tín đồ đại diện.............................................................

- Số điện thoại.............................................................

Xem thêm: Cách Bỏ Đường Viền Trong Word Vô Cùng Dễ Mà Bạn Nên Biết, Cách Xóa Khung Trong Word Đơn Giản, Dễ Làm Nhất

2. Thông tin chung về dự án

- thương hiệu dự án.............................................................

- Địa điểm dự án.............................................................

- ra quyết định phê duyệt dự án công trình (Văn bạn dạng chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,...)

- kim chỉ nam của dự án:.............................................................

- Tổng diện tích s đất: ………………………… trong số ấy bao gồm:

+ quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất...)

+ các chỉ tiêu về xây dựng dự án công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà nghỉ ngơi ………..)

+ Tổng mức đầu tư chi tiêu (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)

+ Tổng tiến độ và tiến độ cụ thể của dự án


+ các thông tin khác

3. Các văn bạn dạng hồ sơ pháp luật của dự án công trình gồm:

4. Quá trình thực hiện nay dự án:

- tình hình giải phóng mặt bằng

- tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

- tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật

- tình trạng xây dựng nhà, dự án công trình xây dựng

- Tiến độ tiến hành dự án

- thực trạng huy đụng vốn

- tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình marketing BĐS)

- tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2

- các vấn đề khác

5. Các nội dung đã cam đoan với khách hàng hàng:

6. Những quyền và tiện ích của các tổ chức, cá thể có liên quan:

Nơi nhận:- Như trên- Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, công tác và đóng dấu)

Mẫu báo cáo quá trình triển khai dự án


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 8.741
Chia sẻ bài viết
cài về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin ham mê hợp cho mình tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*