*

*

Đơn vị:………………………………………

Mã QHNS: …………………………………

Mẫu số C34- HD

PHIẾU GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Ngày…..tháng..... Năm .....

Bạn đang xem: Phiếu giao nhận vật tư

Số:………………

- Địa điểm giao nhận:...................................................................................................................................

- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Tháng ..... Năm ..... Của ..................................tiến hành giao, nhận những loại nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, dụng cụ, như sau:

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

D

Cộng

Ngày….tháng…..năm…..

Xem thêm: Hình Ảnh Buồn Và Khóc Đẹp Nhất, Top 100+ Ảnh Khóc Cực Buồn Mới Nhất

Người giao

Người nhận

Kế toán trưởng

Thủ trưởng 1-1 vị

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, họ tên)


Tiếng Việt


Đây là văn bạn dạng biểu chủng loại do doanh nghiệp tự biên soạn thảo, ví như Anh/Chị ao ước sử dụng dịch vụ vui tươi liên lạc với chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English


Đây là văn bạn dạng biểu mẫu mã do doanh nghiệp tự soạn thảo, giả dụ Anh/Chị mong muốn sử dụng dịch vụ vui vẻ liên lạc với công ty chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
chỉ dẫn Biểu mẫu mã Hỏi đáp Biểu mẫu mã công vụ