Xem list thiết bị đang kết nối Wifi thực hiện Internet đơn vị bạn. Hoặc vận dụng kiểm tra có bao nhiêu máy trong mạng LAN qua đó đưa ra phân tích, reviews tình trạng của khối hệ thống mạng.


Mục lục nội dung

*

I – Tải phần mềm quét sản phẩm công nghệ trong mạng LAN
Tải xuống Advanced IP Scanner Diễn giải
Liên kết siêu Tốc Advanced IP Scanner v2.5 Link tải ứng dụng tốc độc cao
Liên kết trang chủ Truy cập home Trang thiết lập Advanced IP Scanner
II – setup Advanced IP Scanner free

- Bước 1: Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để cài đặt và sử dụng

*

- Bước 2: chọn thao tác setup và bấm tiếp theo để thiết lập đặt

*

- Bước 3: Lựa chọn đồng ý các lao lý của Advanced IP Scanner đưa ra

*

- Bước 4: vui miệng chờ vượt trình cài đặt Advanced IP Scanner Free

*

- Bước 5: Bấm xong để chạy Advanced IP Scanner

*

III – Quét list thiết bị vào mạng LAN

- Bước 1: Quét thứ trong dãy địa chỉ

Ví dụ: 192.168.0.1 -> 254, 192.168.n.1 -> 254

*

- Bước 2: Xem report từ Advanced Scanner IP

Bạn hoàn toàn có thể click nhằm xem cầm thể report từ Advanced Scanner IP như:

Trạng thái Giá trị (Ví dụ)
Tên thiết bị Hoạt động/ ko hoạt động
IP 19x.168.1.8
Nhà sản xuất TOKYO ELECTRIC CO.,LTD
Địa chỉ MAC 00:80:91:AE:9B:FF