hiện nay, các doanh nghiệp đa phần sử dụng chủng loại Phiếu chi do bộ Tài chủ yếu ban hành. Bên dưới đây, socialgame.vn giới thiệu đến bạn các mẫu này và cách ghi.

Một số chủng loại Phiếu chi do cỗ Tài chủ yếu ban hành

Hiện nay, bộ Tài chủ yếu đã phát hành một số chủng loại Phiếu chi kèm theo các văn bạn dạng như sau:

- Phiếu đưa ra mẫu số C41-BB theo Thông tư 79/2019/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông bốn 107/2017/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số 02-TT theo thông bốn 132/2018/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC;

- Phiếu đưa ra mẫu số 02-TT theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC;

Chi tiết các mẫu Phiếu chi

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư79/2019/TT-BTC


ĐƠN VỊ:…………………………

Mã QHNS:……………………….

Bạn đang xem: Tải mẫu phiếu chi bản word

Mẫu số: C41-BB

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……nămSố: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên fan nộp tiền:……………………………………………….

Nội dung:…………………………………………………………

Số tiền:………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ):…………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI LẬP(Ký, chúng ta tên)

Đã dấn đủ số tiền: - bằng số:……………………………………….

- bằng chữ: …………………………………….

THỦ QUỸ

(Ký, bọn họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, bọn họ tên)

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:………………………………….

+ Số chi phí quy đổi:……………………………………….


ĐƠN VỊ:…………………………

Mã QHNS:……………………….

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……nămSố: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền:………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ):…………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP(Ký, bọn họ tên)

Đã nhấn đủ số tiền: - bằng số:………………………………………….

- bởi chữ: …………………………………………

THỦ QUỸ(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN(Ký, bọn họ tên)

+ Tỷ giá bán ngoại tệ:…………………………………………………….

+ Số chi phí quy đổi:…………………………………………………….


Đơn vị:...................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông bốn số 132/2018/TT-BTC

PHIẾU chi Quyển số:..........

Ngày .....tháng .....năm ....... Số :.....................

Họ với tên fan nhận tiền:................................................................................

Lý bởi vì chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Hội chứng từ gốc:

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người dấn tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số chi phí (viết bởi chữ) :............................................................................


Mẫu Phiếu đưa ra do cỗ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa)

Đơn vị: …………………

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên bạn nhận tiền:..................................................................................................

Xem thêm:

Lý do chi:..........................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.......................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… hội chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Người thừa nhận tiền(Ký, chúng ta tên)

Đã dìm đủ số chi phí (viết bởi chữ):.....................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:...............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng góp dấu)


Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

PHIẾU chi Quyển số:..........

Ngày .....tháng .....năm ....... Số :.....................

Nợ :....................

gồm :.....................

Họ và tên tín đồ nhận tiền:..................................................................................

Lý vày chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bởi chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Hội chứng từ gốc:

Ngày ...tháng ....năm.....

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã thừa nhận đủ số chi phí (viết bởi chữ) :.......................................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng dấu)


Hướng dẫn giải pháp viết vào mẫu Phiếu chi update 2021

- Ghi rõ tên đơn vị và showroom đơn vị góc trên phía bên trái của Phiếu chi;

- lúc lập phiếu chi đề xuất ghi rõ số phiếu với ngày, tháng, năm lập phiếu;

- Phiếu chi cần phải đóng thành quyển, từng quyển bắt buộc ghi số quyển và số của từng Phiếu chi;

- mẫu "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ chúng ta tên fan nhận tiền;

- loại "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ cửa hàng người nhận tiền, đơn vị chức năng công tác của tín đồ nhận tiền;

- loại “Lý vày nộp”: Ghi rõ nội dung đưa ra tiền: chi trả lương mon 02; chi mua máy tính để bàn…

- dòng “Số tiền” bắt buộc ghi cả thông qua số và bằng chữ để kiêng sửa chữa;


- mẫu “Kèm theo”: Ghi số triệu chứng từ gốc kèm theo. Buộc phải ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

Phiếu bỏ ra được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, người có quyền lực cao ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ.

Sau khi dìm đủ số tiền, tín đồ nhận tiền ghi rõ số tiền vẫn nhận, tiếp nối ký với ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 01 lưu giữ ở địa điểm lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để làm ghi sổ quỹ với chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho những người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu đưa ra 02 liên, 01 liên giao cho những người nhận tiền, 01 liên kết kinh doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

- Phiếu chi cần đóng thành quyển, trong những Phiếu chi đề xuất ghi số quyển cùng số của từng Phiếu chi.

- Số Phiếu chi bắt buộc đánh thường xuyên trong một kỳ kế toán.

-Từng phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm đưa ra tiền. Loại "Số tiền" ghi bởi số bằng văn bản số chi phí suất quỹ ghi rõ đơn vị tính là VNĐ tốt USD.

- Phiếu đưa ra được lập thành 03 liên và chỉ với sau khi có đủ chữ ký kết của bạn lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỷ mới được xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền fan nhận đề nghị ghi số tiền đã nhận được bằng chữ ký tên và ghi rõ chúng ta tên vào Phiếu chi. để ý nếu là chi ngoại tệ, buộc phải ghi rõ tỷ giá, mức ngân sách tại thời gian xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị chức năng đồng tiền ghi sổ.

- những mẫu Phiếu chi này hiện tại có buôn bán quyển in sẵn, hoàn toàn có thể sử dụng được.

Phiếu chi bao gồm cần đóng vết không?

Theo quy định hiện nay khi lập phiếu chi thì rất cần được có không thiếu chữ ký của người lập phiếu, bạn nhận tiền, kế toán, thủ quỹ, thủ trưởng và đóng vệt tròn trực tiếp giả dụ thủ trưởng ký, nếu vắng khía cạnh thủ trưởng thì đóng lốt treo.

Trên đấy là các mẫu Phiếu chi mà bộ Tài chính ban hành, độc giả còn thắc mắc, có thể liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.