AutoCad là ứng dụng vẽ, kiến tạo đồ họa 2D, 3D chuyên được sự dụng cho những kỹ sư xây dựng, diện tử, cụ thể máy…v.v..Nếu bạn học xây dựng thì chắc hẳn rằng đã không hề quá không quen với phần mềm này rồi.

Bạn đang xem: Tất cả các lệnh trong autocad

Để dùng thành thuần thục được AutoCad bạn sẽ cần bao gồm một thời gian dài để học tập và có tác dụng quen với những lệnh vào AutoCad, tuy vậy các lệnh vào AutoCad rất nhiều và không hề dễ ghi nhớ chút nào. Cũng chính vì vậy ở bài viết này socialgame.vn vẫn tổng hòa hợp giúp các bạn toàn bộ các lệnh trong AutoCad để chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện khi cần.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Viber Cho Máy Tính Windows, Hướng Dẫn Cách Tải Viber Cho Máy Tính Windows

Mời các bạn cùng xem thêm bài viết.

CÁC LỆNH THƯỜNG DÙNG vào AUTOCAD – TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC LỆNH trong AUTOCAD

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “3”

3A ­- 3DARRAY: xào luộc thành hàng trong 3 chiều 3DO - ­3DORBIT: Xoay đối tượng trong không khí 3D 3F - 3DFACE: chế tạo ra mặt 3d 3P ­- 3DPOLY: Vẽ con đường PLine không gian 3 chiều

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “A”

A ­- ARC: Vẽ cung tròn AA -­ AREA: Tính diện tích và chu vi 1 AL ­- ALIGN: Di chuyển, xoay, scale AR -­ ARRAY: sao chép đối tượng thành dãy trong 2 chiều ATT -­ ATTDEF: Định nghĩa nằm trong tính ATE ­- ATTEDIT: Hiệu chỉnh ở trong tính của Block

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng cam kết tự “B”

B ­- BLOCK :Tạo Block BO -­ BOUNDARY: sản xuất đa tuyến kín đáo BR ­- BREAK: Xén một trong những phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “C”

C ­- CIRCLE: Vẽ con đường tròn CH -­ PROPERTIES: Hiệu chỉnh đặc điểm của đối tượng phụ vương -­ ChaMFER: vạt mép các cạnh CO, CP -­ COPY: xào luộc đối tượng

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng cam kết tự “D”

D -­ DIMSTYLE: chế tạo ra kiểu size DAL ­- DIMALIGNED: Ghi form size xiên DAN ­- DIMANGULAR: Ghi kích thước góc DBA -­ DIMBASELINE: Ghi kích thước song tuy nhiên DCO ­- DIMCONTINUE: Ghi kích cỡ nối tiếp DDI ­- DIMDIAMETER: Ghi kích cỡ đường kính DED ­- DIMEDIT: Chỉnh sửa form size DI ­- DIST: Đo khoảng cách và góc thân 2 điểm DIV -­ DIVIDE: Chia đối tượng người dùng thành các phần bằng nhau DLI ­- DIMLINEAR: Ghi size thẳng đứng xuất xắc nằm ngang vị ­- DONUT: Vẽ hình vành khăn DOR -­ DIMORDINATE: Tọa độ điểm DRA ­- DIMRADIU: Ghi kích cỡ bán kính DT ­- DTEXT: Ghi văn bản

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký tự “E”

E ­- ERASE: Xoá đối tượng ED -­ DDEDIT: Hiệu chỉnh kích cỡ EL ­- ELLIPSE: Vẽ elip EX ­- EXTEND: Kéo dài đối tượng người tiêu dùng EXIT -­ QUIT: thoát ra khỏi chương trình EXT ­- EXTRUDE: sản xuất khối từ hình 2 chiều F F ­- FILLET: chế tạo góc lượn/ Bo tròn góc FI -­ FILTER: chọn lọc đối tượng người dùng theo nằm trong tính

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký tự “H”

H -­ BHATCH: Vẽ mặt cắt H -­ HATCH: Vẽ mặt phẳng cắt HE -­ HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt phẳng cắt HI -­ HIDE: tạo lại quy mô 3D với những đường bị khuất

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “I”

I -­ INSERT: Chèn khối I - ­INSERT: chỉnh sửa khối được chèn IN ­- INTERSECT: tạo thành phần giao của 2 đối tượng

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “L”

L­ - LINE: Vẽ mặt đường thẳng LA ­- LAYER: chế tạo ra lớp và các thuộc tính LA -­ LAYER: Hiệu chỉnh trực thuộc tính của layer LE ­- LEADER: Tạo băng thông chú yêu thích LEN -­ LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn đối tượng người dùng với chiều dài mang lại trước LW ­- LWEIGHT: Khai báo hay đổi khác chiều dày đường nét vẽ LO - LAYOUT: tạo layout LT -­ LINETYPE: Hiển thị hộp thoại sinh sản và xác lập các kiểu con đường LTS ­- LTSCALE: Xác lập tỉ lệ mặt đường nét

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký tự “M”

M ­- MOVE: dịch chuyển đối tượng được lựa chọn MA -­ MATCHPROP: xào luộc các thuộc tính tự 1 đối tượng người sử dụng này sang một hay những đối t­ượng khác MI ­- MIRROR: rước đối xứng quanh 1 trục ML -­ MLINE: tạo thành các đường tuy vậy song MO - PROPERTIES: Hiệu chỉnh những thuộc tính MS - MSPACE: chuyển từ không gian giấy sang không khí mô hình MT - MTEXT: tạo ra 1 đoạn văn bản MV - MVIEW: tạo nên cửa sổ động

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng cam kết tự “O”

- OFFSET: coppy song song

Lệnh AutoCAD bước đầu bằng ký tự “P”

p. - PAN: dịch chuyển cả bản vẽ phường - PAN: dịch rời cả phiên bản vẽ từ bỏ điểm 1 sang điểm thứ hai PE - PEDIT: Chỉnh sửa những đa tuyến đường PL - PLINE: Vẽ đa đường PO - POINT: Vẽ điểm POL - POLYGON: Vẽ đa giác phần đa khép kín PS - PSPACE: đưa từ không khí mô hình sang không gian giấy

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký tự “R”

R - REDRAW: làm cho tươi lại screen REC - RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật REG­ - REGION: sản xuất miền REV -­ REVOLVE: tạo thành khối 3 chiều tròn xoay RO ­- ROTATE: xoay các đối tượng được lựa chọn xung quanh 1 điều RR - RENDER: Hiển thị đồ gia dụng liệu, cây cảnh, đèn,... đối tượng

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký kết tự “S”

S -­ StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng người dùng SC -­ SCALE: Phóng to, thu nhỏ tuổi theo phần trăm SHA -­ SHADE: tô bóng đối tượng 3D SL -­ SLICE: cắt khối 3d SO -­ SOLID: tạo thành các nhiều tuyến bố thể được sơn đầy SPL ­- SPLINE: Vẽ mặt đường cong ngẫu nhiên SPE -­ SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline ST -­ STYLE: Tạo những kiểu ghi văn bản SU -­ SUBTRACT: Phép trừ khối

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng cam kết tự “T”

T - MTEXT: tạo thành 1 đoạn văn bạn dạng TH -­ THICKNESS: sản xuất độ dày cho đối tượng TOR ­- TORUS: Vẽ Xuyến TR ­- TRIM: cắt xén đối tượng

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký tự “U”

UN ­- UNITS: Định solo vị bạn dạng vẽ UNI -­ UNION: Phép cùng khối

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng cam kết tự “V”

VP -­ DDVPOINT: Xác lập phía xem 3 chiều

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng ký kết tự “W”

WE ­ WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm

Lệnh AutoCAD ban đầu bằng cam kết tự “X”

X­ - EXPLODE: Phân rã đối tượng người dùng XR - XREF: Tham chiếu ngoại vào những File bản vẽ

Lệnh AutoCAD bắt đầu bằng ký kết tự “Z”

Z - ZOOM: Phóng to,­ Thu nhỏ

Trên trên đây là toàn cục các lệnh trong AutoCad, hy vọng bài viết sẽ hữu ích với những bạn. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài bác viết!