Bài viết này, socialgame.vn xin share mẫu báo cáo thử câu hỏi để chúng ta nhân viên mới đi làm tham khảo áp dụng.

Bạn đang xem: Viết báo cáo thử việc

*

Theo bạn, báo cáo thử việc là gì?

► report thử vấn đề là gì?

Báo cáo thử việc là report trình bày cụ thể các quá trình được giao thực hiện và tác dụng tương ứng của nhân viên mới trình lên Trưởng bộ phận/ lãnh đạo công ty sau khi chấm dứt thời gian thử câu hỏi theo quy định.

►Nhân viên mới nào thì cũng phải làm report thử việc – gồm phải vậy không?

Thực tế, yêu mong làm report thử việc tùy nằm trong vào điều khoản của từng doanh nghiệp. Tất cả nơi, sau khi xong thời gian thử việc, nếu thống trị không nói gì thì nhân viên mới cứ thế thao tác và bước đầu được tính lương nhân viên cấp dưới chính thức. Cũng có thể có nơi quy định nhân viên mới nên làm report thử việc để làm chủ đánh giá hiệu quả công việc, coi xét kĩ năng hòa nhập với ký kết hợp đồng lao động.

*

Không nên công ty nào cũng yêu cầu nhân viên cấp dưới mới làm báo cáo thử việc

►Những nội dung cần phải có trong mẫu báo cáo thử việc

- Tiêu ngữ

- tên báo cáo

- tin tức kính gửi

- Thông tin cá thể của fan làm báo cáo

- trình độ chuyên môn chuyên môn

- thời gian thử việc

- Vị trí, chức vụ

- phòng ban

- bạn hướng dẫn

- công việc đã thực hiện

- tác dụng đạt được

- Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá thể về quá trình thử việc

- mong muốn muốn, nguyện vọng

- Ý kiến của fan hướng dẫn

- Ý kiến của Trưởng phòng/ Ban

►Mẫu báo cáo thử việc mới nhất

Công ty:…........................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng/ Ban:…..................................... Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty…………………………………………..………..........................................................

Trưởng phòng/ Ban……………………………………………..………..........................................................

Tôi tên là:…………………………………………………………………..………................................................................

Sinh ngày:…………………………………………………………………..………...............................................................

Số CMND: ……………........… cấp ngày: …………….......… Tại:……………..………..............................................

Trình độ siêng môn:…………………………………………………………..……….......................................................

Thời gian thử việc: Từ…………….............…. đến……………………………..………..............................................

Vị trí/ chức vụ trong thời hạn thử việc:………………………………………..………..................................................

Tại phòng/ Ban:…………………………………………………………………..……….......................................................

Người hướng dẫn: …………………………………………………………………..………....................................................

Tôi xin report kết quả các quá trình đã thực hiện trong thời hạn thử vấn đề qua bảng thông tin sau đây:

STT

Công vấn đề được giao

Người giao việc

Thời gian yêu thương cầu kết thúc công việc

Kết quả công việc

Ghi chú

1

2

3

4

5

Kết quả cá thể đạt được trong thời hạn thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý kiến – nhận xét của cá nhân về quá trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Xem thêm: Hình Vẽ Pokemon Đẹp Bằng Bút Chì, Hình Vẽ Pokemon Đẹp

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Mong muốn, ước vọng của cá nhân sau quy trình thử việc:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

…………., ngày … tháng … năm….

Người báo cáo

(Ký vàghi rõ họ tên)

Ý loài kiến của fan hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Ý con kiến của trưởng Phòng/ Ban

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….…………………………………………….......

Trưởng phòng/ Ban…

(Ký và ghi rõ họ tên)

⇒ bạn cũng có thể download mẫu report thử việc: tại đây

►Hướng dẫn biện pháp viết report thử việc

- những mục thông tin cơ bạn dạng về họ tên, vị trí, thời gian thử việc… bạn cũng có thể tự điền vào.

Với bảng báo cáo kết trái công việc, chúng ta nêu các đầu vấn đề được fan hướng dẫn, cung cấp trên giao mang lại thực hiện, yêu cầu xong xuôi trong bao lâu, kết quả các bước thực hiện như thế nào (Hoàn thành tốt, Đã trả thành, chưa hoàn thành…). Cột ghi chú thực hiện để ghi thông tin bổ sung/ mở rộng thêm cho các cột phía trước.

- “Kết quả cá nhân đạt được trong thời hạn thử việc”: Ở mục này, chúng ta ghi các các bước đã chủ động tiến hành và hiệu quả đạt được (không đề xuất là các bước được giao).

- “Ý kiến – reviews của cá thể về quá trình thử việc”: là những ý kiến của cá nhân bạn về quy trình thử việc (thuận lợi - khó khăn khăn, học hỏi được gì… )

- “Mong muốn, hoài vọng của cá thể sau quá trình thử việc”: trình diễn mong muốn của khách hàng (được thuận tình trở thành nhân viên cấp dưới chính thức, mong muốn được trang bị những dụng cụ thao tác cần thiết…)

Tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp thể hiện không những ở thái độ thao tác mà còn qua các report công vấn đề đã thực hiện. Muốn rằng cùng với mẫu report thử bài toán được socialgame.vn share trên đây để giúp bạn kiếm được điểm tốt với làm chủ và được ký phối kết hợp đồng lao động chủ yếu thức.